INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000321899
Numer REGON: 301027411
Numer NIP: 7811830940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2023-01-03
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/32677/22/831]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiINSTYTUT BADAWCZY2011-11-10 do dziś
3. NazwaINSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY2021-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 71 B kod pocztowy 60-630 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-01-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@IWNIRZ.PL2021-04-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW@IWNIRZ.PL2021-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuINSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH ODDZIAŁ PRZĘDZALNICTWA I TKACTWA W ŻYRARDOWIE2009-02-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina ŻYRARDÓW miejscowość ŻYRARDÓW2009-02-10 do dziś
3. Adresmiejscowość ŻYRARDÓW ulica 1 MAJA nr domu 41 kod pocztowy 96-300 poczta ŻYRARDÓW kraj POLSKA 2009-02-10 do dziś
21. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuINSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH ODDZIAŁ ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W BIAŁOBRZEZIU2009-02-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat STRZELIŃSKI gmina KONDRATOWICE miejscowość BIAŁOBRZEZIE2009-02-10 do dziś
3. Adresmiejscowość BIAŁOBRZEZIE kod pocztowy 57-150 poczta PRUSY kraj POLSKA 2010-10-19 do dziś
31. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuINSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH ODDZIAŁ ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W PĘTKOWIE2009-02-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREDZKI gmina ŚRODA WIELKOPOLSKA miejscowość PĘTKOWO2009-02-10 do dziś
3. Adresmiejscowość PĘTKOWO kod pocztowy 63-000 poczta ŚRODA WIELKOPOLSKA kraj POLSKA 2010-10-19 do dziś
41. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuINSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH ODDZIAŁ ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W STARYM SIELCU2009-02-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat RAWICKI gmina JUTROSIN miejscowość STARY SIELEC2009-02-10 do dziś
3. Adresmiejscowość STARY SIELEC kod pocztowy 63-930 poczta JUTROSIN kraj POLSKA 2010-10-19 do dziś
51. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuINSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH ODDZIAŁ ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W KOLNICY2009-02-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat AUGUSTOWSKI gmina AUGUSTÓW miejscowość KOLNICA2009-02-10 do dziś
3. Adresmiejscowość KOLNICA kod pocztowy 16-300 poczta AUGUSTÓW kraj POLSKA 2010-10-19 do dziś
61. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuINSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH ODDZIAŁ ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W WOJCIECHOWIE2009-02-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OLESKI gmina OLESNO miejscowość WOJCIECHÓW2009-02-10 do dziś
3. Adresmiejscowość WOJCIECHÓW kod pocztowy 46-300 poczta OLESNO kraj POLSKA 2010-10-19 do dziś
71. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuINSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH ODDZIAŁ ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY „LENKON” W STĘSZEWIE2009-02-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina STĘSZEW miejscowość STĘSZEW2009-02-10 do dziś
3. Adresmiejscowość STĘSZEW ulica MOSIŃSKA nr domu 8 kod pocztowy 62-060 poczta STĘSZEW kraj POLSKA 2009-02-10 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT NADANY PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZARZĄDZENIEM NR 1 Z DNIA 09.01.2009 R.2009-01-21 do dziś
221.06.2010 R., UCHWALENIE PRZEZ RADĘ NAUKOWĄ STATUTU W NOWYM BRZMIENIU ZATWIERDZONEGO W DNIU 25.08.2010 R. PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI2010-10-19 do dziś
3STATUT UCHWALONY PRZEZ RADĘ NAUKOWĄ DNIA 14.03.2011 R., ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DNIA 31.03.2011 R.2011-04-22 do dziś
425.02.2013 R., UCHWAŁĄ RADY NAUKOWEJ ZMIENIONO PAR. 3 UST. 4 STATUTU ZATWIERDZONĄ PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W DNIU 05.04.2013 R.2013-05-11 do dziś
5ANEKS NR 2 DO STATUTU UCHWALONY UCHWAŁĄ RADY NAUKOWEJ Z DNIA 23.03.2017 R. ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DNIA 28.04.2017 R. ZMIENIAJĄCY: § 1 PKT 1, § 3 UST. 4, ROZDZIAŁ 3, § 4 - § 6, § 10 UST. 3-52017-06-22 do dziś
6ANEKS NR 3 DO STATUTU UCHWALONY UCHWAŁĄ RADY NAUKOWEJ Z DNIA 17 MAJA 2019 R. ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DNIA 4 LIPCA 2019 R. DODAJE SIĘ: §6 A2019-10-07 do dziś
7STATUT UCHWALONY UCHWAŁĄ RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH Z DNIA 7 LIPCA 2020 R., ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DNIA 31 LIPCA 2020 R.2020-10-02 do dziś
828.05.2021 R., UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU I NADANIE JEJ NOWEJ TREŚCI x) jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną2022-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. TbdPOŁĄCZENIE2009-01-21 do dziś
2. TbdPOŁĄCZENIE Z DNIEM 1.01.2009 R. JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH O NAZWACH: INSTYTUT ROŚLIN I PRZETWORÓW ZIELARSKICH ORAZ INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH POPRZEZ UTWORZENIE JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ O NAZWIE: INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 19 GRUDNIA 2008 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA INSTYTUTU ROŚLIN I PRZETWORÓW ZIELARSKICH ORAZ INSTYTUTU WŁÓKIEN NATURALNYCH (DZ. U. NR 235, POZ. 1604).2009-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstał przedsiębiorca
11. TbdINSTYTUT ROŚLIN I PRZETWORÓW ZIELARSKICH2009-01-21 do dziś
2. TbdREJESTR KRS2009-01-21 do dziś
3. Tbd00001091692009-01-21 do dziś
5. Tbd0000533212009-01-21 do dziś
21. TbdINSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH2009-01-21 do dziś
2. TbdREJESTR KRS2009-01-21 do dziś
3. Tbd00001280132009-01-21 do dziś
5. Tbd0000502512009-01-21 do dziś
Rubryka 7 - Podmiot tworzący jednostkę badawczo -rozwojową
1
1. IgnorujMINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI2009-01-21 do dziś
2. Ignoruj0000638802009-01-21 do dziś
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2009-01-21 do dziś
201 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH2009-01-21 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-01-21 do dziś
413 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2009-01-21 do dziś
572 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2009-01-21 do dziś
672 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2009-01-21 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-01-21 do dziś
810 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2011-04-22 do dziś
913 10 D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI2011-04-22 do dziś
1072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
2data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
3data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-07 do dziś
4data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
5data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
6data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
7data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
8data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
9data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
10data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
12data złożenia 31.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
13data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-11-07 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-11-07 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 x) spółdzielnia europejska2021-08-31 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
4. Tbd1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów