EX.T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000321784
Numer REGON: 241096401
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-05-05
Sygnatura akt[RDF/289944/21/964]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-01-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEX.T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2009-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica ALEJA JÓZEFA MIRECKIEGO nr domu 22 kod pocztowy 41-205 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2009-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.2009 R., REP. A NR 239/2009, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO M.GREGORCZYK S.C. W KATOWICACH2009-01-20 do dziś
212.02.2021R., REP A NR 715/2021, NOTARIUSZ TOMASZ KRAWCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA, 41-200 SOSNOWIEC, UL.MAŁACHOWSKIEGO 9/5, ZMIENIONO § 10 UST.2, § 13 UST.1.2021-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEPNER2009-01-20 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2009-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 000,00 ZŁ2016-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEPNER2017-11-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2017-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2017-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEPNER2010-05-25 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2010-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-01-20 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-01-20 do dziś
333 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-01-20 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-01-20 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-01-20 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-01-20 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-01-20 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-01-20 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-01-20 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-01-20 do dziś
1143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-01-20 do dziś
1218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-01-20 do dziś
1343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-01-20 do dziś
1446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-01-20 do dziś
1546 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-01-20 do dziś
1646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-01-20 do dziś
1746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-01-20 do dziś
1847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-20 do dziś
1947 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-20 do dziś
2047 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-20 do dziś
2147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-01-20 do dziś
2247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-01-20 do dziś
2324 42 B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM2009-01-20 do dziś
2452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-01-20 do dziś
2558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-01-20 do dziś
2661 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2009-01-20 do dziś
2761 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-01-20 do dziś
2861 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2009-01-20 do dziś
2962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-01-20 do dziś
3062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-01-20 do dziś
3162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-01-20 do dziś
3262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-01-20 do dziś
3363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-01-20 do dziś
3425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2009-01-20 do dziś
3572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-01-20 do dziś
3674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-01-20 do dziś
3774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-20 do dziś
3874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-01-20 do dziś
3995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-01-20 do dziś
4095 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2009-01-20 do dziś
4125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2009-01-20 do dziś
4225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2009-01-20 do dziś
4325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-20 do dziś
4433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-01-20 do dziś
4533 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.04.2010 okres 20.01.2009 -31.12.20092010-05-25 do dziś
2data złożenia 08.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-23 do dziś
3data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-16 do dziś
4data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-25 do dziś
5data złożenia 20.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
6data złożenia 24.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
7data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
8data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
9data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-03 do dziś
10data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-08 do dziś
11data złożenia 05.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.01.2009 -31.12.20092010-05-25 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-05-23 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-04-16 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-03 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.01.2009 -31.12.20092010-05-25 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-05-23 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-04-16 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-03 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów