DASKO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000321100
Numer REGON: 301004090
Numer NIP: 7773092433
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-08-29
Sygnatura akt[RDF/559552/23/35]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-01-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301004090 NIP 77730924332010-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDASKO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina BUK miejscowość NIEPRUSZEWO2014-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEPRUSZEWO ulica CISOWA nr domu 14 kod pocztowy 64-320 poczta BUK kraj POLSKA 2014-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.2008 R. NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA POZNAŃ, UL. MŁYŃSKA 13/8, REP. A NR 29738/2008 SPROSTOWANY AKTEM NOT. Z DNIA 5.01.2009 O NR REP. A 4/20092009-01-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.11.2013 R., REP. A NR 17127/2013, ASESOR NOTARIALNY PAULINA TOMCZAK - UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, ZMIENIONO § 4 PKT. 12014-01-28 do dziś
315.01.2015R., REP.A NR 187/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §2, §6 UST.1 I §15 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2015-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDASKO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3609470832015-06-03 do dziś
4. Numer KRS0000547025 2015-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8.320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.160.000,00 ZŁ2016-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-06-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4160000,00 ZŁ2016-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-01-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDASSELAAR2014-09-08 do dziś
2. ImionaCORNELIA GERRITDINA2014-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDASSELAAR2009-01-12 do dziś
2. ImionaALBERTUS2009-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFRANCZAK2021-07-28 do dziś
2. ImionaBARBARA2021-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-07-28 do dziś
21. NazwiskoDASSELAAR2021-07-28 do dziś
2. ImionaTON JAN2021-07-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-07-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-29 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-01-29 do dziś
352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2015-01-29 do dziś
452 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-01-29 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-01-29 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-29 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-29 do dziś
878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-01-29 do dziś
978 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-01-29 do dziś
1078 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.05.2010 okres 09.12.2008 -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
2data złożenia 24.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
3data złożenia 12.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-18 do dziś
4data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-08 do dziś
5data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
6data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
7data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
8data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
9data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12data złożenia 14.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
13data złożenia 21.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
14data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
15data złożenia 26.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.12.2008 -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-18 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.12.2008 -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-18 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów