SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GOŁĘBIÓW-II” IM.IGNACEGO PADEREWSKIEGO

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000321085
Numer REGON: 141691845
Numer NIP: 7962861097
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-06
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[RDF/401441/22/626]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2009-01-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141691845 NIP 79628610972011-03-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GOŁĘBIÓW-II” IM.IGNACEGO PADEREWSKIEGO2009-01-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2009-01-06 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica PADEREWSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2009-01-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONO 09 LIPCA 2008 ROKU UCHWAŁĄ NR 3/2008.2009-01-06 do dziś
217-09-2010 R. -ZMIANA § 29; 23-10-2010 R. -ZMIANA: § 7 UST. 5, ZMIANA § 17 PKT 8, ZMIANA § 19 UST. 4, W § 20 DODANO UST. 5, ZMIANA § 21 UST. 1 PKT 17, ZMIANA § 24 UST. 9, ZMIANA § 24 UST. 10, ZMIANA § 56 UST. 4, ZMIANA § 59 UST. 2, ZMIANA § 82 UST. 1, ZMIANA § 99, ZMIANA § 106 UST. 4, ZMIANA § 126 UST. 3, W § 141 ZMIENIA SIĘ PKT 5, 6, 7 NA PKT 1, 2, 3, ZMIANA § 150, ZMIANA § 1542011-03-10 do dziś
329-04-2016 R. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW (JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH): § 21 UST. 1 PKT 5; § 30 UST. 1; § 78 PKT 5 I PKT 6; § 107 PKT 2; § 114; § 122; § 126 UST. 1; § 126 UST. 3; § 133 UST. 1; § 141 UST. 1; NUMERY DODANYCH PARAGRAFÓW (JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH): § 126 UST. 1 (INDEKS GÓRNY 1); § 126 UST. 1 (INDEKS GÓRNY 2); NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW (JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH): § 68 PKT 2 I PKT 3; § 78 PKT 1, § 78 PKT 2, § 78 PKT 3: § 78 PKT 4; §80; §81; § 82; § 91; § 108 UST. 1 PKT 1; § 120; § 123; § 124; § 127;2016-06-20 do dziś
426.05.2017 R. ZMIENIONO: § 12 UST. 2 PKT 4, § 13 UST. 2 PPKT 4, § 17 ZMIENIONO PKT 5-10 NA PKT 6-11, § 54 UST. 1, § 56 ZMIANA UST. 4 I 5 NA UST. 5 I 6, § 59 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI, DODANO: § 13 UST 2 PPKT 5, § 17 PKT 5, § 56 UST. 4, § 59 UST. 5, § 60 UST. 3 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2017-07-26 do dziś
522.09.2018 R. - ZMIANA: § 6, § 7, § 10UST. 2, § 20 UST. 2, § 43 UST. 2, § 68 PKT 1, § 68 PKT 4, § 69 UST. 1, § 69 UST. 5 I 6, § 70, § 70 PKT 1, § 70 UST. 2, § 72 UST. 1 - 3, § 73, § 74, § 75 UST. 1, § 75 UST. 3, § 76, § 77 UST. 2 - 5, § 94 PKT 1, § 95 UST. 2, § 96, § 97 UST. 1, § 98 UST. 1, § 100 UST.1, § 101 UST. 2, § 108 UST. 2, § 109, § 122, § 126 STATUTU SPÓŁDZIELNI. DODANO: § 70 UST. 2, § 77 UST. 6 DO STATUTU SPÓŁDZIELNI. USUNIĘTO: § 8, § 9, § 33 UST. 1 PKT 14 I 17, CZĘŚĆ V, § 75 UST. 2, § 84, § 85 UST. 2, § 107 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2019-03-19 do dziś
614.06.2019 R., USUNIĘTO PARAGRAFY 12,13 ORAZ 14 STATUTU SPÓŁDZIELNI; ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 41 UST.1; 45 UST.1; 54; 154; DO PARAGRAFU 23 DODANO USTĘP 3; W PARAGRAFIE 44 UST. 1 ORAZ UST.2 DODANO NA POCZĄTKU SŁOWA: „W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO” .2019-07-09 do dziś
724.06.2022 R., ZMIENIONO § 23 UST. 3; W § 59 DODANO UST. 52022-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2009-01-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GOŁĘBIÓW-II” POWSTAŁA POPRZEZ PODZIAŁ RADOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W TEN SPOSÓB, ŻE Z JEJ WYDZIELONEJ CZEŚCI -OSIEDLA „GOŁĘBIÓW-II” ZOSTAŁA UTWORZONA NOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA. UCHWAŁĘ NR 10/2008 PODJĘŁO W DNIU 07 CZERWCA 2008 ROKU ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI RADOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM.JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO.2009-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółdzielnia
11. NazwaRADOMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO.2009-01-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2009-01-06 do dziś
3. Numer w rejestrze0000085072 2009-01-06 do dziś
5. Numer REGON0004852042009-01-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-01-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES LUB OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.2019-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKACZMARSKI2019-03-21 do dziś
2. ImionaHUBERT2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2022-06-30 do dziś
2. ImionaMARZENA BARBARA2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLATOSEK2022-06-30 do dziś
2. ImionaEDWARD FILIP2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK2022-06-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOGACKI2022-06-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ RAJMUND2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOBIENIECKI2022-06-30 do dziś
2. ImionaWITOLD BOGUSŁAW2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASIK2022-06-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAROSŁAW2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICKA2022-06-30 do dziś
2. ImionaMONIKA KATARZYNA2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
82. ImionaALICJA2019-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoDOMAŃSKI2015-05-19 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-19 do dziś
21. NazwiskoFITUCH2019-07-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-07-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-08 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaUMOCOWANIE DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI NALEŻĄCYCH DO KOMPETENCJI CZŁONKA ZARZĄDU.2019-07-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-01-06 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2009-01-06 do dziś
393 19 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM W RAMACH POSIADANYCH ŚRODKÓW2009-01-06 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2010 okres 06.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-09 do dziś
2data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
3data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-20 do dziś
4data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-20 do dziś
5data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-20 do dziś
6data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-20 do dziś
7data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
8data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
9data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
10data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
11data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta106.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-09 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-20 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-20 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-20 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-05 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-05 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-09 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-20 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-20 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-20 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów