LABORATORIUM BADAWCZE LOTNICTWA I BUDOWNICTWA FLUCTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000320729
Numer REGON: 180380974
Numer NIP: 8151761675
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-07-26
Sygnatura akt[RDF/553179/23/158]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 180380974 NIP 81517616752010-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM BADAWCZE LOTNICTWA I BUDOWNICTWA FLUCTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ŁAŃCUCKI gmina CZARNA miejscowość KRZEMIENICA2008-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRZEMIENICA nr domu 1 B kod pocztowy 37-127 poczta KRZEMIENICA kraj POLSKA 2008-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.11.2008 R. NOTARIUSZ BOŻENA BUKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W ROPCZYCACH, REP. A NR 4703/20082008-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁODOWSKA2008-12-31 do dziś
2. ImionaJOLANTA2008-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2022-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNOTA2022-07-01 do dziś
2. ImionaKAMIL MICHAŁ2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2022-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNOTA2021-12-28 do dziś
2. ImionaKAMIL MICHAŁ2021-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 PROWADZENIE SZKOLEŃ I DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ2008-12-31 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-12-31 do dziś
371 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-12-31 do dziś
471 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-12-31 do dziś
571 20 B BADANIA W ZAKRESIE LEGALIZACJI PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH2008-12-31 do dziś
672 1 PROWADZENIE PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH Z ZAKRESU NAUK TECHNICZNYCH2008-12-31 do dziś
771 20 B OPRACOWYWANIE EKSPERTYZ TECHNICZNYCH2008-12-31 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA, W TYM PROJEKTOWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW POMIAROWYCH2008-12-31 do dziś
933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-12-31 do dziś
1072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH, W TYM A/ WYKONYWANIE BADAŃ OGNIOWYCH I WPŁYWU WYSOKICH TEMPERATUR NA MATERIAŁY I WYROBY STOSOWANE W BUDOWNICTWIE B/ WYKONYWANIE BADAŃ WPŁYWU NISKICH TEMPERATUR NA MATERIAŁY I PRODUKTY STOSOWANE W BUDOWNICTWIE, PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM, LOTNICTWIE I PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM C/ WYKONYWANIE BADAŃ PEWNOŚCI DZIAŁANIA URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW STOSOWANYCH W BUDOWNICTWIE, PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM, LOTNICTWIE, GÓRNICTWIE I PRZEMYŚLE STOCZNIOWYM D/ WYKONYWANIE BADAŃ AERODYNAMICZNYCH (TUNELOWYCH) PRODUKTÓW, ELEMENTÓW I UKŁADÓW BUDOWLI STOSOWANYCH W BUDOWNICTWIE, PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM, LOTNICTWIE, ENERGETYCE WIATROWEJ, SPORCIE ORAZ PODOBNYCH DZIEDZINACH - NA OBIEKTACH RZECZYWISTYCH I MODELACH E/ WYKONYWANIE BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH I WIZUALIZACYJNYCH ELEMENTÓW, UKŁADÓW I PRODUKTÓW Z ZAKRESU BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY, LOTNICTWA, MOTORYZACJI, BUDOWY MASZYN, SPORTU ORAZ PODOBNYCH BADAŃ WYKONYWANYCH NA OBIEKTACH RZECZYWISTYCH I MODELACH F/ WYKONYWANIE BADAŃ CERTYFIKUJĄCYCH2016-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2010 okres 31.12.2008 -31.12.20092010-08-27 do dziś
2data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-30 do dziś
3data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
4data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-28 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-29 do dziś
6data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-21 do dziś
7data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
8data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
9data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
10data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
11data złożenia 20.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
12data złożenia 27.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-27 do dziś
13data złożenia 26.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.12.2008 -31.12.20092010-08-27 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-30 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-10-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-29 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-21 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-27 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.12.2008 -31.12.20092010-08-27 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-30 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-10-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-29 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-21 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2022-02-032023-01-19 do dziś
2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczego2023-04-122023-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów