„GRZEGORZ BRZEŻAŃSKI - CENTRUM WALKI ZE STRESEM - STRESSFREE SPÓŁKA KOMANDYTOWA” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000320538
Numer REGON: 020897865
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-10-27
Sygnatura akt[RDF/359203/21/227]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2008-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRZEGORZ BRZEŻAŃSKI - CENTRUM WALKI ZE STRESEM - STRESSFREE SPÓŁKA KOMANDYTOWA” W LIKWIDACJI2019-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZGORZELECKI gmina ZGORZELEC miejscowość ZGORZELEC2008-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ZGORZELEC ulica REYMONTA nr domu 36 kod pocztowy 59-900 poczta ZGORZELEC kraj POLSKA 2008-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.12.2008 R. NOTARIUSZ BOGDAN GRZELAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGORZELCU PRZY UL. PUŁASKIEGO 1/2, REPERTORIUM A NR 21530/2008.2008-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEŻAŃSKI2008-12-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MAREK2008-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-12-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-12-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2008-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOBIERSKA BRZEŻAŃSKA2008-12-29 do dziś
2. ImionaMARTA KATARZYNA2008-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-12-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-12-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-12-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2008-12-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2008-12-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2008-12-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-12-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOBIERSKI2008-12-29 do dziś
2. ImionaRYSZARD WACŁAW2008-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-12-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-12-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2008-12-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2008-12-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2008-12-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-12-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-12-29 do dziś
210 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2008-12-29 do dziś
310 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2008-12-29 do dziś
410 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2008-12-29 do dziś
510 42 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH2008-12-29 do dziś
610 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2008-12-29 do dziś
710 52 Z PRODUKCJA LODÓW2008-12-29 do dziś
810 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2008-12-29 do dziś
910 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2008-12-29 do dziś
1010 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2008-12-29 do dziś
1110 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2008-12-29 do dziś
1255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-12-29 do dziś
1310 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2008-12-29 do dziś
1479 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-12-29 do dziś
1579 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-12-29 do dziś
1682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-12-29 do dziś
1785 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2008-12-29 do dziś
1885 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2008-12-29 do dziś
1986 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2008-12-29 do dziś
2086 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2008-12-29 do dziś
2186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-12-29 do dziś
2293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2008-12-29 do dziś
2355 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2008-12-29 do dziś
2493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-12-29 do dziś
2593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2008-12-29 do dziś
2693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-12-29 do dziś
2796 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-12-29 do dziś
2856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-12-29 do dziś
2910 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2008-12-29 do dziś
3010 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2008-12-29 do dziś
3110 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2008-12-29 do dziś
3210 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2008-12-29 do dziś
3310 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2008-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-26 do dziś
2data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-06-01 do dziś
3data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2012 DO 01.01.20122015-06-01 do dziś
4data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-14 do dziś
5data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-14 do dziś
6data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
7data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13data złożenia 27.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-26 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-06-01 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 01.01.20122015-06-01 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-14 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA 01/2019 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2019 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI , 16.09.20192019-10-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2019-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEŻAŃSKI2019-10-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MAREK2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA 01/2019 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2019 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI , 16.09.20192019-10-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów