„CTDP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000320144
Numer REGON: 340035127
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396365/22/808]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2008-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CTDP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA2010-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2011-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica SZOSA BYDGOSKA nr domu 60 A kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2011-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.12.2008, NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK-SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. ŚNIADECKICH 4/4 REPERTORIUM A NUMER 12739/2008, 16.12.2008 R. NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. ŚNIADECKICH 4/4, REP. A NUMER 13214/2008 ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2008-12-19 do dziś
22011-05-16, REPERTORIUM A NR 4402/2011, ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA RADZIŃSKA, ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA DOROTĘ FABIAŃCZYK-SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. ŚNIADECKICH 4/4, 85-011 BYDGOSZCZ ZMIANA § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2011-05-25 do dziś
312.07.2018 R.; REP. A NR 5393/2018; NOTARIUSZ WOJCIECH OSŁAWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 9/1; ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI; DODANO W § 10 UST. 6 LIT. F.2018-08-02 do dziś
417.12.2020 R.; REP. A NR 8748/2020; NOTARIUSZ MAGDALENA SĄDEJ-GIL; KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA SĄDEJ-GIL W BYDGOSZCZY PRZY UL. J.J. ŚNIADECKICH 53/3, 85-011 BYDGOSZCZ ZMIANIE ULEGŁA TREŚĆ § 3 UMOWY SPÓŁKI2021-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-12-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE „CENTRUM TELEMARKETINGU DYSTRYBUCJA POLSKA” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (KRS NR 0000233436) W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 3 GRUDNIA 2008 ROKU, ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW CENTRUM TELEMARKETINGU DYSTRYBUCJA POLSKA SP Z O.O Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ FABIAŃCZYK -SZAJGIN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY, REP. A NUMER 12731/2008; ZMIENIONA UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16 GRUDNIA 2008 R., ZAWARTĄ W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ FABIAŃCZYK -SZAJGIN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY, REP. A NUMER 13190/20082009-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„CENTRUM TELEMARKETINGU DYSTRYBUCJA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2008-12-19 do dziś
3. Numer w rejestrze0000233436 2008-12-19 do dziś
5. Numer REGON3400351272008-12-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2008-12-19 do dziś
2. ImionaGENOWEFA EWA2008-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-12-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-12-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-12-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej116.500,00 ZŁ (STO SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2008-12-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego116.500,00 ZŁ (STO SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2008-12-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego116.500,00 ZŁ (STO SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2008-12-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2008-12-19 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2008-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-12-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-12-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-12-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2008-12-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2008-12-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2008-12-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2008-12-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2008-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-12-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-12-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-12-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-12-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-12-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-12-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„CTDP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3405081232008-12-19 do dziś
4. Numer KRS0000314954 2008-12-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2008-12-19 do dziś
2. ImionaPAULINA2008-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-12-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-12-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-12-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2008-12-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2008-12-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2008-12-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2008-12-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2008-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-12-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-12-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-12-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-12-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-12-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-12-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI MA PRAWO I OBOWIĄZEK JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ. DZIAŁA ON PRZEZ SWOJE ORGANY. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: WOJCIECH SIKORA - CZŁONEK ZARZĄDU2013-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„CTDP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3405081232008-12-19 do dziś
4. Numer KRS0000314954 2008-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSIKORA2010-01-29 do dziś
2. ImionaGENOWEFA EWA2010-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT SAMOISTNY2010-01-29 do dziś
21. NazwiskoSIKORA2022-02-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2022-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-02-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2018-08-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-02-24 do dziś
246 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2021-02-24 do dziś
358 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2021-02-24 do dziś
463 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-02-24 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-02-24 do dziś
664 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-02-24 do dziś
747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-24 do dziś
847 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-24 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
2data złożenia 31.05.2010 okres 20092010-06-10 do dziś
3data złożenia 02.06.2011 okres 20102011-06-03 do dziś
4data złożenia 09.05.2012 okres 20112012-05-17 do dziś
5data złożenia 13.05.2013 okres 20122013-05-20 do dziś
6data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
7data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
8data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
9data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-02 do dziś
10data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
11data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
13data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
14data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta120092010-06-10 do dziś
220102011-06-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
220092010-06-10 do dziś
320102011-06-03 do dziś
420112012-05-17 do dziś
520122013-05-20 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-02 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów