HEUREKA HUGE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000320050
Numer REGON: 141686293
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-03-02
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/9067/22/380]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2008-12-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141686293 NIP 52524443192009-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEUREKA HUGE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2009-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC KONESERA nr domu 11 kod pocztowy 03-736 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.10.2008 R., NOTARIUSZ PIOTR SICIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A 13887/2008.2008-12-19 do dziś
2AKT NOTARIALLNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM SICIŃSKIM NOTARIUSZEM W WARSZAWIE REPERTORIUM A 4492/2009 NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJĄ PARAGRAFY: 2, 9 PKT 1, 16 PKT 1A2009-05-12 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO W DNIU 3.10.2013 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UL. CEGŁOWSKA 3/1, PRZED ASESOREM NOTARIALNYM DARIUSZEM NURZYŃSKIM, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA PIOTRA SICIŃSKIEGO REP. A NR 1269/2013 ZMIANA W § 9, § 10 I § 16 UMOWY SPÓŁKI.2013-10-29 do dziś
418.12.2013 R., ASESOR NOTARIALNY DARIUSZ NURZYŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA SICIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 3 LOK. 1, REP. A NR 3901/2013, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO.2014-02-17 do dziś
530.12.2020 R., REP.A NR 14309/2020, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §16 UST.1 ORAZ UST.2 UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2021-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUGE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1405707662008-12-19 do dziś
4. Numer KRS0000258228 2008-12-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMKIEWICZ WOLNIAK2008-12-19 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2008-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-12-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-12-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-12-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁOTYCH2008-12-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000 ZŁOTYCH2008-12-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 ZŁOTYCH2008-12-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMKIEWICZ WOLNIAK2008-12-19 do dziś
2. ImionaJOANNA DOROTA2008-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-12-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-12-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-12-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁOTYCH2008-12-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000 ZŁOTYCH2008-12-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 ZŁOTYCH2008-12-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRIAN2008-12-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MAREK2008-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-12-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-12-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-12-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁOTYCH2008-12-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000 ZŁOTYCH2008-12-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 ZŁOTYCH2008-12-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-12-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVML EUROPE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1228461132013-10-29 do dziś
4. Numer KRS0000460206 2013-10-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-10-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁOTYCH2013-10-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁOTYCH2013-10-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁOTYCH2013-10-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-10-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2013-10-29 do dziś
2. ImionaDAWID DIONIZY2013-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-10-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-10-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-10-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-10-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-10-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁOTYCH2013-10-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁOTYCH2013-10-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁOTYCH2013-10-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-10-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRIEDBERG2013-10-29 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2013-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-10-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-10-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁOTYCH2013-10-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁOTYCH2013-10-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁOTYCH2013-10-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-10-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA: HUGE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA: A. MICHAŁ ADAMKIEWICZ - PREZES ZARZĄDU B. DARIUSZ MAREK ADRIAN - WICEPREZES ZARZĄDU C. PIOTR STANISŁAW FRIEDBERG - CZŁONEK ZARZĄDU D. MARTA KOPEĆ - CZŁONEK ZARZĄDU2018-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUGE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1405707662008-12-19 do dziś
4. Numer KRS0000258228 2008-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-12-19 do dziś
259 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2008-12-19 do dziś
393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-12-19 do dziś
490 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2008-12-19 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2008-12-19 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-12-19 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-12-19 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-07-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 13 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2017-07-03 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2017-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.08.2010 okres 10.01.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
2data złożenia 16.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-05 do dziś
3data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
4data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-12 do dziś
5data złożenia 03.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
6data złożenia 20.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
7data złożenia 26.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
8data złożenia 24.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-24 do dziś
9data złożenia 24.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
10data złożenia 10.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
11data złożenia 31.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
12data złożenia 03.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-24 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-12 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.01.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-09-05 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-23 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-23 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów