DOBRY SIEW

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000320041
Numer REGON: 04003257500031
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2008-12-24
Sygnatura akt[LU.XI NS-REJ.KRS/15375/8/941]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Tbdnie posiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacją pożytku publicznego2008-12-24 do dziś
3. TbdDOBRY SIEW2008-12-24 do dziś
6. TbdTAK2008-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Tbdkraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina GŁUSK miejscowość WILCZOPOLE2008-12-24 do dziś
2. Tbdmiejscowość WILCZOPOLE nr domu 38 kod pocztowy 20-388 poczta LUBLIN 6 kraj POLSKA2008-12-24 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Tbd1DEKRET ARCYBISKUPA LUBELSKIEGO Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU, NR 977/GŁ/20082008-12-24 do dziś
Rubryka 5
1. TbdCZAS NIEOZNACZONY2008-12-24 do dziś
Rubryka 6 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. TbdARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI2008-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
Brak wpisów
Rubryka 9 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 10 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 11 - Tbd
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. TbdKIEROWNIK2008-12-24 do dziś
2. TbdDO KOMPETENCJI KEROWNIKA NALEŻY: -SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH DOTYCZĄCYCH DOBREGO SIEWU.2008-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
11. TbdMUSZYŃSKI2008-12-24 do dziś
2. TbdROBERT HENRYK2008-12-24 do dziś
3. Tbd***********2008-12-24 do dziś
5. TbdKIEROWNIK2008-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. TbdKOMISJA REWIZYJNA2008-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
11. TbdSTUDZIŃSKA2008-12-24 do dziś
2. TbdMARIA BERNADETA2008-12-24 do dziś
3. Tbd***********2008-12-24 do dziś
21. TbdGUSTAW2008-12-24 do dziś
2. TbdPRZEMYSŁAW JACEK2008-12-24 do dziś
3. Tbd***********2008-12-24 do dziś
31. TbdKRZYWICKA2008-12-24 do dziś
2. TbdKAZIMIERA HENRYKA2008-12-24 do dziś
3. Tbd***********2008-12-24 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Tbd-NIESIENIE POMOCY BEZDOMNYM I BEZROBOTNYM, NIESIENIE POMOCY LUDZIOM POTRZEBUJĄCYM I UZALEŻNIONYM, -WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZEJ, OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ, NAUKOWEJ, KULTURALNEJ, KULTU RELIGIJNEGO, BUDOWNICTWA SAKRALNEGO I KONSERWACJI ZABYTKÓW, -WSPIERANIE DZIAŁALNOŚĆI ZWIĄZANEJ Z INTEGRACJĄ WSI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ.2008-12-24 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
2. Tbd194 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH2008-12-24 do dziś
285 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2008-12-24 do dziś
385 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2008-12-24 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-12-24 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2008-12-24 do dziś
688 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2008-12-24 do dziś
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 6 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Tbd
Brak wpisów