DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000319739
Numer REGON: 020795886
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2020-12-31
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/41064/20/631]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2008-12-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020795886 NIP 89821416562009-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA2008-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 52-326 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.06.2008 R., REP. A NR 6522/2008, NOTARIUSZ PIOTR GARUS Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RACŁAWICKIEJ 2-4, 30.09.2008 R., REP. A NR 10523/2008, NOTARIUSZ PIOTR GARUS Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RACŁAWICKIEJ 2-4, (TEKST JEDNOLITY Z 30.09.2008 R.)2008-12-15 do dziś
2DNIA 23.12.2008 R., SPORZĄDZONO AKT NOTARIALNY PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM GARUSEM W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. RACŁAWICKIEJ 2-4 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 13649/2008, ZMIANA BRZMIENIA CAŁEGO PARAGRAFU 6 -STATUTU SPÓŁKI (UST. OD 1 DO 5).2009-02-26 do dziś
330.11.2009 R., NOTARIUSZ PIOTR GARUS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 17A/217, REPERTORIUM A NR 51496/2009, W TREŚCI § 14 PO UST. 3 DODANO UST. 3A.2009-12-18 do dziś
403.11.2010 R., NOTARIUSZ MAREK WYPART, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. BISKUPIEJ 1, REP. A NR 6106/2010 ZMIENIONO: § 6, § 9, § 10, § 11, § 12. DODANO: § 9A.2011-01-21 do dziś
528.10.2014R., REP. A NR 27554/2014 NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY IWONY ŁACNEJ, ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU UL. RYNEK 7 ZMIANA § 6 STATUTU SPÓŁKI.2015-04-08 do dziś
617.04.2015 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 7, REP. A NR 7036/2015 ORAZ REP. A NR 7049/2015; ZMIANA: § 5 UST. 2; § 11 PKT 6; § 12 UST. 1, 3, 4, 4A; § 17 UST. 1, 3, 4.2015-05-11 do dziś
724.06.2015 R., NOTARIUSZ EDYTA NOWICKA-ŚLIWA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. BISKUPIA 3, REP. A NR 2422/2015 ZMIANA: §5 UST. 2, §6 06.08.2015 R., NOTARIUSZ EDYTA NOWICKA-ŚLIWA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. BISKUPIA 3, REP. A NR 3246/2015 ZMIANA: §62015-09-21 do dziś
809.06.2016 R., NOTARIUSZ EDYTA NOWICKA-ŚLIWA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. BISKUPIA 3, REP. A NR 2245/2016 ZMIENIONO: §17 UST. 1, 32016-06-21 do dziś
912.06.2017R., NOTARIUSZ EDYTA NOWICKA-ŚLIWA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, REP. A NR 3002/2017 ZMIENIONO: §6, §152017-10-18 do dziś
1001.02.2018R., NOTARIUSZ EDYTA NOWICKA-ŚLIWA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, REP. A NR 378/2018 ZMIENIONO: §62018-05-09 do dziś
1130.04.2018R., NOTARIUSZ EDYTA NOWICKA-ŚLIWA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, REP. A NR 1507/2018 ZMIENIONO: §1, §6, §11, §15 STATUTU SPÓŁKI2018-09-28 do dziś
1223.08.2018R., NOTARIUSZ EDYTA NOWICKA-ŚLIWA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, REP. A NR 4223/2018 ZMIENIONO: §62019-03-26 do dziś
1331.05.2019R., NOTARIUSZ EDYTA NOWICKA-ŚLIWA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, REP. A NR 2337/2019 ZMIENIONO: §5 STATUTU2019-07-31 do dziś
1428.10.2019R., NOTARIUSZ EDYTA NOWICKA-ŚLIWA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, REP. A NR 5272/2019 ZMIENIONO: §62020-02-24 do dziś
1523.04.2020 R., NOTARIUSZ EDYTA NOWICKA-ŚLIWA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY ULICY BISKUPIEJ 3, REPERTORIUM A NR 1480/2020 - ZMIENIONO §62020-09-29 do dziś
1603.11.2020JR., REP. A NR 5457/2020, NOTARIUSZ EDYTA NOWICKA-ŚLIWA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. BISKUPIEJ 3. §6 - ZMIANA.2020-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-15 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2008-12-15 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2008-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego79830000,00 ZŁ2020-12-31 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji798302020-12-31 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2008-12-15 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego79830000,00 ZŁ2020-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty7350000,00 ZŁ2011-01-21 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2008-12-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii105502009-02-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-12-15 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2011-01-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii73502011-01-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-01-21 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2015-04-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii22402015-04-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-04-08 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2015-09-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii24902015-09-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-09-21 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2015-09-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii40002015-09-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-09-21 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2017-10-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9512017-10-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-10-18 do dziś
71. Nazwa serii akcjiG2018-05-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9362018-05-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-05-09 do dziś
81. Nazwa serii akcjiH2018-09-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002018-09-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-09-28 do dziś
91. Nazwa serii akcjiI2019-03-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002019-03-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-03-26 do dziś
101. Nazwa serii akcjiJ2020-02-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii113132020-02-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-02-24 do dziś
111. Nazwa serii akcjiK2020-09-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100002020-09-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-09-29 do dziś
121. Nazwa serii akcjiL2020-12-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii200002020-12-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-12-31 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2008-12-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU PREZES 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2008-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPOŁENIS2017-05-31 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĄCKI2015-04-08 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2015-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELSKA2011-07-11 do dziś
2. ImionaLIDIA2011-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-07-11 do dziś
PREZES ZARZĄDU2014-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBEREZOWSKA2020-09-29 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2020-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-29 do dziś
21. NazwiskoCHODKIEWICZ BEDNARZ2018-09-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-28 do dziś
31. NazwiskoHANISZEWSKI2019-07-31 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-31 do dziś
41. NazwiskoUŠÁK2019-07-31 do dziś
2. ImionaMILAN2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-31 do dziś
51. NazwiskoROZMYSŁOWSKI2020-06-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ FILIP2020-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-22 do dziś
61. NazwiskoSŁOWIKOWSKA2008-12-15 do dziś
2. ImionaURSZULA IRENA2008-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAREK2019-03-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2019-03-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-12-15 do dziś
272 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2008-12-15 do dziś
385 EDUKACJA2008-12-15 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-12-15 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-12-15 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-12-15 do dziś
777 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2008-12-15 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-12-15 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-04-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2009 okres 10.06.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-21 do dziś
2data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
3data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
4data złożenia 23.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
5data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-07 do dziś
6data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
7data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
8data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
9data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
10data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
11data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
12data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta110.06.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-21 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
501.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.06.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-21 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
501.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.06.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-21 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
501.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów