A-4 TRUCK BEDNAREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000319732
Numer REGON: 020883930
Numer NIP: 8961475174
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2019-04-02
Sygnatura akt[RDF/103735/19/154]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2008-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020883930 NIP 89614751742009-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-4 TRUCK BEDNAREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2008-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL. ATRAMENTOWA nr domu 12 kod pocztowy 55-040 poczta BIELANY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA 2016-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuA-4 TRUCK BEDNAREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W GRODKOWIE2016-11-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina GRODKÓW miejscowość GRODKÓW2016-11-09 do dziś
3. Adresmiejscowość GRODKÓW ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 20 kod pocztowy 49-200 poczta GRODKÓW kraj POLSKA 2016-11-09 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.11.2008 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ OPCZYŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. PODWALE NR 62, DZIAŁAJĄCEJ NA ZASADZIE SPÓŁKI CYWILNEJ, REPERTORIUM A NR 3768/2008.2008-12-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4046/2009 Z DNIA 14.04.2009 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM DOMINIKĄ GRODZIŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. RUSKIEJ 20/21 ZMIENIAJĄCY § 8 UMOWY SPÓŁKI.2009-05-12 do dziś
323.09.2011 R., NOTARIUSZ KATARZYNA OBROCKA-WALUS Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 62, REPERTORIUM A NR 2674/2011 ZMIENIONO: § 2, § 7, § 8, § 11 21.02.2012 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REPERTORIUM A NR 17590/2012 ZMIENIONO: § 7 UST. 2, § 8, § 132012-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNAREK2012-04-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA KRYSTYNA2012-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-04-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-04-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORONIECKA2013-04-22 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAWA2013-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-04-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-04-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-04-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-04-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-04-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ2013-04-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁ2013-04-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST ELŻBIETA BEDNAREK, KTÓRA MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2012-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNAREK2012-04-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA KRYSTYNA2012-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-12-12 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2008-12-12 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-12-12 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-12 do dziś
547 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-12 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-12-12 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-12-12 do dziś
829 10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-12-12 do dziś
929 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2008-12-12 do dziś
1077 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-12-12 do dziś
1177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-12-12 do dziś
1245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-12-12 do dziś
1377 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2008-12-12 do dziś
1477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-12-12 do dziś
1577 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2008-12-12 do dziś
1677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-12-12 do dziś
1701 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2008-12-12 do dziś
1845 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-12-12 do dziś
1945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-12-12 do dziś
2045 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2008-12-12 do dziś
2146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-12-12 do dziś
2246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-12-12 do dziś
2346 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2008-12-12 do dziś
2446 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
2data złożenia 30.10.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-04-06 do dziś
3data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
4data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
5data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
6data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
7data złożenia 24.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
8data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
9data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów