GENERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000319489
Numer REGON: 141572141
Numer NIP: 1181972315
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-11-16
Sygnatura akt[RDF/570762/23/147]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141572141 NIP 11819723152012-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGENERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RADZIWIE nr domu 7 nr lokalu 127 kod pocztowy 01-164 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.08.2008 R., NOTARIUSZ TOMASZ BĄBKA W WARSZAWIE, REP. A NR 8396/2008 27.11.2008 R., NOTARIUSZ TOMASZ BĄBKA W WARSZAWIE, REP. A NR 11871/2008, ZMIANA § 6.1 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY UMOWY2008-12-12 do dziś
214.12.2016, REP.A NR 4776/2016, NOTARIUSZ AGATA HRADIL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: §16 UST.1; §21 UST.2 DODANO: §22 UST.3 ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2017-02-24 do dziś
304.07.2019 R., REP. A NR 1020/2019, NOTARIUSZ IWONA DĄBROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §14 UST. 1, §19 UST. 2, DODANO: §6 UST. 1 PKT 39)-42), USUNIĘTO: §11 ZD. 2, §22 UST. 32019-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASIAK2008-12-12 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN TOMASZ2008-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.500,00 ZŁ2008-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHODKIEWICZ2008-12-12 do dziś
2. ImionaGABRIELA PAULINA2008-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ2008-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2008-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISICKA2018-07-12 do dziś
2. ImionaANETA JOLANTA2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASIAK2008-12-12 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN TOMASZ2008-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHODKIEWICZ2008-12-12 do dziś
2. ImionaGABRIELA PAULINA2008-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2008-12-12 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-12-12 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-12-12 do dziś
458 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2008-12-12 do dziś
559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2008-12-12 do dziś
659 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2008-12-12 do dziś
759 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-12-12 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-12-12 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-12-12 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.10.2010 okres 01.10.2008 -31.12.20092010-10-27 do dziś
2data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
3data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-03-14 do dziś
4data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-03-14 do dziś
5data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-14 do dziś
6data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-14 do dziś
7data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-14 do dziś
8data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
9data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
10data złożenia 27.02.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-27 do dziś
11data złożenia 27.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-27 do dziś
12data złożenia 16.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2008 -31.12.20092010-10-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-03-14 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-03-14 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-14 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-14 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2008 -31.12.20092010-10-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-03-14 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-03-14 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-14 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-14 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów