SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „MŁODOŚĆ” W ŚWIEBODZICACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000319246
Numer REGON: 001004543
Numer NIP: 8842237149
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-04-25
Sygnatura akt[RDF/377744/22/238]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-12-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001004543 NIP 88422371492008-12-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „MŁODOŚĆ” W ŚWIEBODZICACH2008-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RSA-III-113 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU2008-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIEBODZICE miejscowość ŚWIEBODZICE2008-12-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIEBODZICE ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 19AB kod pocztowy 58-160 poczta ŚWIEBODZICE kraj POLSKA 2008-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.09.2008 R. UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU; 28.11.2008 R. ZMIENIONO: § 8 UST. 2.4 PKT.3, § 119 UST. 1, § 32 UST. 3, SKREŚLONO: § 40, § 41 OTRZYMAŁ NR 40, § 42 NR 41, § 43 NR 42, § 44 NR 43, § 45 NR 44, § 46 NR 45, § 47 NR 46, § 48 NR 47, § 49 NR 48, § 50 NR 49, § 51 NR 50, § 52 NR 51, § 53 NR 52, § 54 NR 53, § 55 NR 54 I ZMIENIONO BRZMIENIE UST. 6, § 56 OTRZYMAŁ NR 55 I NADANO MU NOWE BRZMIENIE, ZMIENIONO: § 56, § 57, § 60 UST. 1, SKREŚLONO: § 63 UST. 1, § 65 UST. 1, § 72 UST. 1, ZMIENIONO: § 65 UST. 3, ZMIENIONO: § 67, SKREŚLONO: § 71 UST. 1 PKT.3, § 74 PKT.1 I ZMIENIONO NUMERACJĘ PKT.2 NA 1, ZMIENIONO: § 80.2008-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2008-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZCZĘŚNIAK2017-05-19 do dziś
2. ImionaJAKUB2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-19 do dziś
21. NazwiskoMŁYŃCZYK2008-12-08 do dziś
2. ImionaJERZY2008-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-12-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-12-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-08 do dziś
31. NazwiskoSWOBODA2008-12-08 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2008-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-12-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2008-12-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOCH2008-12-08 do dziś
2. ImionaJULITA2008-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUREK SURMA2008-12-08 do dziś
2. ImionaANNA2008-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIERZCHAŁA2008-12-08 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2008-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-12-08 do dziś
268 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-12-08 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-12-08 do dziś
468 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNYM RACHUNEK2008-12-08 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2008-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2013 okres 2007 ROK2013-06-14 do dziś
2data złożenia 27.03.2013 okres 2008 ROK2013-06-14 do dziś
3data złożenia 27.03.2013 okres 2009 ROK2013-06-14 do dziś
4data złożenia 27.03.2013 okres 2010 ROK2013-06-14 do dziś
5data złożenia 27.03.2013 okres 2011 ROK2013-06-14 do dziś
6data złożenia 27.03.2013 okres 2012 ROK2013-06-14 do dziś
7data złożenia 10.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-16 do dziś
8data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-08 do dziś
9data złożenia 04.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
10data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
11data złożenia 01.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-20 do dziś
12data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
13data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
14data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
15data złożenia 25.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2013-06-14 do dziś
22008 ROK2013-06-14 do dziś
32009 ROK2013-06-14 do dziś
42010 ROK2013-06-14 do dziś
52011 ROK2013-06-14 do dziś
62012 ROK2013-06-14 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-20 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 ROK2013-06-14 do dziś
22008 ROK2013-06-14 do dziś
32009 ROK2013-06-14 do dziś
42010 ROK2013-06-14 do dziś
52011 ROK2013-06-14 do dziś
62012 ROK2013-06-14 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-20 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów