APTEKA ŚW. JÓZEFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000319235
Numer REGON: 300980437
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2024-03-14
Sygnatura akt[RDF/585569/24/568]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ŚW. JÓZEFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2008-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica MOSTOWA nr domu 14 nr lokalu 17 A kod pocztowy 61-854 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2008-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.11.2008 R., NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 74, REP. A NR 5621/2008.2008-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAJZER2008-12-15 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2008-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.500 ZŁ2008-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAJZER2008-12-15 do dziś
2. ImionaPIOTR2008-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2008-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAJZER2008-12-15 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2008-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 ZŁ2008-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2008-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAJZER2008-12-15 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2008-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAJZER2008-12-15 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2008-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2008-12-15 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2008-12-15 do dziś
346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2008-12-15 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.11.2010 okres 20092010-12-29 do dziś
2data złożenia 18.07.2011 okres 2010 R.2011-08-12 do dziś
3data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
4data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-05 do dziś
5data złożenia 23.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
6data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
7data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
8data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
9data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
11data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
12data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
13data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
14data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
15data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
16data złożenia 14.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120092010-12-29 do dziś
22010 R.2011-08-12 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-05 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
15OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120092010-12-29 do dziś
22010 R.2011-08-12 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-05 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
14OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów