BOSSE WIND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000319079
Numer REGON: 141658641
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-05
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-05-27
Sygnatura akt[RDF/293986/21/637]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-12-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141658641 NIP 52135084692009-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSSE WIND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-12-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GOTARDA nr domu 9 kod pocztowy 02-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121 LISTOPADA 2008 R., NOTARIUSZ EWA MROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN EWA MROCZEK SPÓŁKA CYWILNA, AL.JEROZOLIMSKIE 133/43, 02-304 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 54708/20082008-12-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2011 R., REP. A NR 77390/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ MROCZEK W KANCELARII NOTARIALNEJ TOMASZ CYGAN EWA MROCZEK SPÓŁKA CYWILNA, 02-304 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 133/43, ZMIENIONO § 17 UST. 1 PKT 11), W § 17 UST. 1 PO PKT 11) DODANO PKT 12) I PKT 13), ZMIENIONO § 202011-12-27 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 MAJA 2012 ROKU REP. A NR 17175/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ MROCZEK W KANCELARII NOTARIALNEJ TOMASZ CYGAN EWA MROCZEK SPÓŁKA CYWILNA, 02-304 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 133/43, ZMIANIE ULEGŁY: § 17 UST. 1 PKT 11), § 17 UST. 1 PKT 12), ORAZ § 20 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2012-07-02 do dziś
422.05.2014 R. - EWA MROCZEK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 12931/2014 - ZMIENIONO § 17 UST. 1 PKT. 13, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2014-06-11 do dziś
530.08.2016, REP. A NR 11063/2016, NOTARIUSZ EWA MROCZEK W WARSZAWIE, ZMIANA § 202016-10-26 do dziś
604.01.2017R., REP. A NR 57/2017, NOTARIUSZ EWA MROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §6 PKT 28 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2017-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-12-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAND ENERGY HOLDINGS VII AKTIEBOLAG2009-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2008-12-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-12-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-12-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, Z WYJĄTKIEM PROKURENTA SAMOISTNEGO, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIGIELSKI2014-10-08 do dziś
2. ImionaMAREK HENRY2014-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHADŁO2008-12-05 do dziś
2. ImionaROBERT JACEK2008-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-12-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPAWLIK2011-12-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ELŻBIETA2011-12-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM2016-10-26 do dziś
21. NazwiskoCOURTNEY2021-03-31 do dziś
2. ImionaMICHAEL2021-03-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2021-03-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-12-05 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-12-05 do dziś
335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-12-05 do dziś
435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-12-05 do dziś
535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2008-12-05 do dziś
635 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2008-12-05 do dziś
735 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2008-12-05 do dziś
835 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2008-12-05 do dziś
935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2010 okres 21.11.2008 -31.12.20092010-04-02 do dziś
2data złożenia 07.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-14 do dziś
3data złożenia 19.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
4data złożenia 06.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
5data złożenia 12.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-18 do dziś
6data złożenia 02.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
7data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
8data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
9data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
10data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
11data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
12data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.11.2008 -31.12.20092010-04-02 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-04-14 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.11.2008 -31.12.20092010-04-02 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-04-14 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów