PROBIKO - AQUA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000318829
Numer REGON: 300938004
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/541675/23/942]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-12-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3009380042008-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROBIKO -AQUA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOSTRZYN miejscowość KOSTRZYN2019-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSTRZYN ulica UL. OKRĘŻNA nr domu 20 kod pocztowy 62-025 poczta KOSTRZYN kraj POLSKA 2019-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.09.2008 R. NOTARIUSZ E. DOROTA DROŻDŻ W POZNANIU, UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3, REP. A NR 11479/2008.2008-12-09 do dziś
201.04.2009 R., NOTARIUSZ E.DOROTA DROŻDŻ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2907/2009 ZMIENIONO: PAR. 8, PAR. 10, PAR. 132009-05-19 do dziś
312.11.2010, NR REP. A 15.181/2010, NOTARIUSZ KAROLINA HYJEK-MARCHEL, E. DOROTA DROŻDŻ NOATARIUSZ, KAROLINA HYJEK-MARCHEL NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3, 61-732 POZNAŃ, ZMIANA § 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2010-11-25 do dziś
405.03.2019 R., REP. A NR 1060/2019, NOTARIUSZ ELIZA FERSZT-MAJCHEREK KANCELARIA NOTARIALNA W KOSTRZYNIE, ZMIENIONO: § 2, § 7, § 17, § 19, § 20, § 21, § 23.2019-03-26 do dziś
509.06.2021R., REP. A NR 2129/2021, NOTARIUSZ ELIZA FERSZT-MAJCHEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSTRZYNIE - ZMIENIONO §7 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUK2009-05-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2009-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ2009-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA ŻUK2010-04-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2010-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000, ZŁ2010-04-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2009-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2008-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUK2009-05-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2009-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSAWICKA ŻUK2010-11-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2010-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-11-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-11-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-12-09 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2008-12-09 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-12-09 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-12-09 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-12-09 do dziś
628 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-12-09 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2008-12-09 do dziś
846 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-10-13 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2010 okres 12.09.2008 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
2data złożenia 11.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-16 do dziś
3data złożenia 10.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
4data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
6data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
7data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
8data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
9data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
10data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
12data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
13data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
14data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.09.2008 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-16 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.09.2008 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-16 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów