A.MACHUDERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000318554
Numer REGON: 100600330
Numer NIP: 5070065326
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RDF/528455/23/903]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.MACHUDERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁĘCZYCKI gmina ŁĘCZYCA miejscowość ŁĘCZYCA2008-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁĘCZYCA ulica OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 73 kod pocztowy 99-100 poczta ŁĘCZYCA kraj POLSKA 2008-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118 LISTOPADA 2008 R., NOTARIUSZ IWONA SZABELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 17740/08.2008-11-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2010 R., REPERTORIUM A NR 3992/2010, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁĘCZYCY, NOTARIUSZ KRYSTYNA PACHOLSKA, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI.2010-09-30 do dziś
331.01.2022R.; REP.A NR 405/2022; NOTARIUSZ EDYTA GRABOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA EDYTY GRABOWSKIEJ W ŁODZI ; ZMIANA PARAGRAFU 10 UMOWY SPÓŁKI2022-06-06 do dziś
420.03.2023R. REP.A NR 1062/2023; NOTARIUSZ EDYTA GRABOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - UCHYLENIE UST.4 W PAR.10,ZMIANA PAR.14, ZMIANA PAR.20 UST.1 - ZMIANA PAR.21 LIT.G, UCHYLENIE UST.4 W PAR.222023-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHUDERA2008-11-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 111 000,00 ZŁOTYCH2023-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECHOWSKA2023-05-19 do dziś
2. ImionaEWA2023-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 390 000,00 ZŁ2023-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-05-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHUDERA SZWANKOWSKA2023-05-19 do dziś
2. ImionaJOANNA2023-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 390 000,00 ZŁ2023-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3891000,00 ZŁ2009-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13841000,00 ZŁ2009-03-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2008-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHUDERA2008-11-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCZECHOWSKI2021-01-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2021-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁACZNA2023-05-19 do dziś
21. NazwiskoDOMERACKI2023-05-19 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2023-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-05-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2023-05-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2008-11-27 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-11-27 do dziś
366 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2008-11-27 do dziś
445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-27 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-11-27 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-27 do dziś
745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-27 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-11-27 do dziś
929 10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2010-09-30 do dziś
1045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2010 okres 18.11.2008-31.12.20092010-09-30 do dziś
2data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
3data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-20 do dziś
4data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-01 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-08 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
7data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
8data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
9data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
10data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
11data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
12data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
13data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
14data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.11.2008-31.12.20092010-09-30 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-08-20 do dziś
401.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-01 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.11.2008-31.12.20092010-09-30 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-08-20 do dziś
401.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-01 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów