„GSB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000318374
Numer REGON: 141669053
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-06-20
Sygnatura akt[RDF/390709/22/926]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GSB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-11-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SIENNA nr domu 39 kod pocztowy 00-121 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.09.2008 NOTARIUSZ ŁUCJA KALISZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. TARGOWA NR 69 LOK. 3, REPERTOTIUM A NR 7495/20082008-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-11-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAIBARAK2008-11-25 do dziś
2. ImionaPETRO2008-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000 ZŁOTYCH2008-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPURGJASZ2008-11-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15 000 ZŁOTYCH2008-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWOREK2008-11-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ADAM2008-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH2008-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAIBARAK2008-11-25 do dziś
2. ImionaPETRO2008-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPURGJASZ2008-11-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWOREK2008-11-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ADAM2008-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2008-11-25 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-11-25 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2008-11-25 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-11-25 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-11-25 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-11-25 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-11-25 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-11-25 do dziś
943 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2008-11-25 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-11-25 do dziś
1143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-11-25 do dziś
1243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
2data złożenia 23.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
3data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
4data złożenia 03.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
6data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
7data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
8data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
10data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
605.05.2009-31.12.20092012-05-25 do dziś
701.01.2010-31.12.20102012-05-31 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-10-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011-31.12.20112012-07-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów