„A JEDNAK FUNDACJA NA RECZ ZAGOSPODAROWANIA ZRUJNOWANYCH ZABYTKÓW I WSPOMAGANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000318144
Numer REGON: 141653690
Numer NIP: 5342409427
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/518544/23/289]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2008-11-24 do dziś
3. Nazwa„A JEDNAK FUNDACJA NA RECZ ZAGOSPODAROWANIA ZRUJNOWANYCH ZABYTKÓW I WSPOMAGANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”2008-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RASZYN2008-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość RASZYN ulica GODEBSKIEGO nr domu 32 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2008-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
11. Nazwa jednostki terenowej lub oddziału„A JEDNAK FUNDACJA NA RECZ ZAGOSPODAROWANIA ZRUJNOWANYCH ZABYTKÓW I WSPOMAGANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” -ODDZIAŁ BORKOWICE2008-11-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRZYSUSKI gmina BORKOWICE miejscowość BORKOWICE2008-11-24 do dziś
3. Adresmiejscowość BORKOWICE ulica KASZTANOWA nr domu 1 kod pocztowy 26-422 poczta BORKOWICE kraj POLSKA 2008-11-24 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120 PAŹDZIERNIK 2008 ROKU2008-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2008-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DS.KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO2008-11-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2008-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENGLOT WIŚNIEWSKA2013-04-30 do dziś
2. ImionaJOANNA KRYSTYNA2013-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWACZ2008-11-24 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2008-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2008-11-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPROTNA2008-11-24 do dziś
2. ImionaLARYSA KATARZYNA2008-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2008-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-11-24 do dziś
266 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2008-11-24 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-11-24 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2008-11-24 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-11-24 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-24 do dziś
777 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2008-11-24 do dziś
879 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-11-24 do dziś
979 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-11-24 do dziś
1082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-11-24 do dziś
1185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2008-11-24 do dziś
1255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-11-24 do dziś
1385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-11-24 do dziś
1486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2008-11-24 do dziś
1587 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2008-11-24 do dziś
1690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2008-11-24 do dziś
1791 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2008-11-24 do dziś
1891 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2008-11-24 do dziś
1991 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY2008-11-24 do dziś
2093 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-11-24 do dziś
2193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2008-11-24 do dziś
2293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-11-24 do dziś
2355 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2008-11-24 do dziś
2496 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2008-11-24 do dziś
2596 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-11-24 do dziś
2696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-24 do dziś
2762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-11-24 do dziś
2856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-11-24 do dziś
2956 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2008-11-24 do dziś
3056 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2008-11-24 do dziś
3156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2008-11-24 do dziś
3264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2008-11-24 do dziś
3364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
2data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
3data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-02 do dziś
4data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
5data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
6data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
7data złożenia 18.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
8data złożenia 26.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-12 do dziś
9data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
10data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
11data złożenia 09.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
12data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13data złożenia 07.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-07 do dziś
14data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
201.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-08-02 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-12 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-07 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1)WSPIERANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA OCHRONĘ I REWITALIZACJĘ OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH I OTACZAJĄCYCH TE OBIEKTY PARKÓW ORAZ POMNIKÓW PRZYRODY 2)ŁĄCZENIE OCHRONY DÓBR DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z WSPIERANIEM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KULTURY I EDUKACJI POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH DZIEDZICTWO NARODOWE 3)WSPIERANIE ROZWOJU MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ PROPAGOWANIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 4)PIELĘGNOWANIE I WPIERANIE ROZWOJU POLSKIEJ KULTURY NARODOWEJ, INICJOWANIE DIALOGU KULTUR, WYMIANY MIĘDZYKULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ ORAZ INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 5)UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI2008-11-24 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów