POLSKIE SIECI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000317835
Numer REGON: 301001819
Numer NIP: 6652891413
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/517845/23/811]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-11-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301001819 NIP 66528914132009-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOLSKIE SIECI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GRZYBOWSKA nr domu 4 nr lokalu 96 kod pocztowy 00-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.08.2008 R. -AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, NOTARIUSZ PIOTR NASKRĘCKI, REP. A NR 11374/2008. 16.10.2008 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, NOTARIUSZ PIOTR NASKRĘCKI, REP. A NR 13558/2008 -ZMIENIONO: § 20.2008-11-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.01.2010 R., NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA: PAWEŁ CUPRIAK I MARCIN ŁASKI, NOTARIUSZE, SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE, REP. A NR 481/2010. -ZMIENIONO § 2, § 3, § 6 UST. 2, § 9 UST. 1.2010-02-22 do dziś
310-11-2010, REP. A NR 12375/2010, ALEKSANDRA ZAPART, NOTARIAUSZ W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 7 § 9 § § 10 UST. 2, § 11, § 12, TYTUŁ DZIAŁU IV, § 13, § 14, § 16, § 17, § 18, § 19, TYTUŁ DZIAŁU V, § 20, § 21, DODANO: DZIAŁ VI -§ § 22, 23, 24, 252010-12-17 do dziś
420.06.2011, REP. NR 5098/2011, NOTARIUSZ TERESA STAROSTA, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI NOTARIUSZE-SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. NOWY ŚWIAT 41A LOK. 89/91, 00-042 WARSZAWA ZMIENIONO: § 7 § 92011-08-19 do dziś
529-09-2011, REP. NR 10238/2011, ASESOR NOTARIALNY MICHAŁ LORENC ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARIUSZA BIAŁECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. KOSZYKOWEJ 69 LOK. 2, 00-667 WARSZAWA ZMIANA: § 7, § 9, § 12, § 13, § 15, § 17, § 18, § 19 -SKREŚLONY2012-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA2013-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0111400082010-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000019740 2010-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 495.000,00 ZŁ2013-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1402815592010-12-17 do dziś
4. Numer KRS0000242396 2010-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 495.000,00 ZŁ2013-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOK HOLDING S.Á.R.L.2012-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 510.000,00 ZŁ2013-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1500000,00 ZŁ2013-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEGLIŃSKI2012-01-12 do dziś
2. ImionaJERZY JACEK2012-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHOMSKI2012-01-12 do dziś
2. ImionaADAM KRZYSZTOF2012-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2010-12-17 do dziś
2. ImionaJAN2010-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoIWASZKIEWICZ2017-08-03 do dziś
2. ImionaBORYSŁAW MIKOŁAJ2017-08-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-03 do dziś
21. NazwiskoJANISIEWICZ2013-08-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2013-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-08-21 do dziś
31. NazwiskoKOCHANOWICZ MAŃK2012-01-12 do dziś
2. ImionaLIDIA DOROTA2012-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2010-02-22 do dziś
295 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2010-02-22 do dziś
361 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-02-22 do dziś
461 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-02-22 do dziś
561 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-02-22 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-02-22 do dziś
760 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2010-02-22 do dziś
860 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2010-02-22 do dziś
961 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2015-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.03.2010 okres 02.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
2data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
3data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
4data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-21 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
6data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
7data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
8data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
9data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
10data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
13data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
14data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-21 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-21 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów