BUDMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000317538
Numer REGON: 220701494
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2019-06-29
Sygnatura akt[RDF/135464/19/751]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina KARTUZY miejscowość BOROWO2010-08-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BOROWO ulica UKOŚNA nr domu 1 kod pocztowy 83-332 poczta DZIERŻĄŻNO kraj POLSKA 2010-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO GDAŃSK REP. A NR 12810/20082008-11-13 do dziś
2UMOWĄ Z DNIA 05.07.2010 R. SPORZĄDZONĄ PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA CHMIEL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KARTUZACH REP. A 3407/2010 ZMIENIONO PAR. 2, 5 UST. 2, 17 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2010-08-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.04.2013 R. REP. A NR 2401/2013 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECHA CHMIEL NOTARIUSZA W KARTUZACH UL. 3 MAJA 24, ZMIANA PAR. 5 I PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2013-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORMELA2011-11-18 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN WITOLD2011-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ2011-11-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEIHER2019-03-27 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORMELA2019-03-27 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN WITOLD2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFORMELA2018-05-28 do dziś
2. ImionaWITOLD MIKOŁAJ2018-05-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-28 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-05-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2010-08-09 do dziś
201 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2010-08-09 do dziś
301 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2010-08-09 do dziś
401 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2010-08-09 do dziś
503 2 CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2010-08-09 do dziś
608 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY2010-08-09 do dziś
708 9 GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-09 do dziś
809 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2010-08-09 do dziś
910 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2010-08-09 do dziś
1010 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2010-08-09 do dziś
1110 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2010-08-09 do dziś
1210 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2010-08-09 do dziś
1310 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2010-08-09 do dziś
1410 9 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT2010-08-09 do dziś
1511 0 PRODUKCJA NAPOJÓW2010-08-09 do dziś
1623 3 PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-08-09 do dziś
1723 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU2010-08-09 do dziś
1823 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2010-08-09 do dziś
1925 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2010-08-09 do dziś
2025 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2010-08-09 do dziś
2125 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-08-09 do dziś
2228 2 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2010-08-09 do dziś
2328 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2010-08-09 do dziś
2431 0 PRODUKCJA MEBLI2010-08-09 do dziś
2533 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2010-08-09 do dziś
2633 20 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-08-09 do dziś
2738 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2010-08-09 do dziś
2839 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-08-09 do dziś
2941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-08-09 do dziś
3042 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-08-09 do dziś
3143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-08-09 do dziś
3245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-08-09 do dziś
3345 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-08-09 do dziś
3446 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2010-08-09 do dziś
3546 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-08-09 do dziś
3646 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2010-08-09 do dziś
3746 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-08-09 do dziś
3846 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2010-08-09 do dziś
3947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-08-09 do dziś
4052 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-08-09 do dziś
4164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-08-09 do dziś
4264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-08-09 do dziś
4366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-08-09 do dziś
4468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-09 do dziś
4568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-08-09 do dziś
4668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-08-09 do dziś
4769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-08-09 do dziś
4870 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-08-09 do dziś
4971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-08-09 do dziś
5072 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-08-09 do dziś
5173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-08-09 do dziś
5274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-08-09 do dziś
5374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-09 do dziś
5477 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-08-09 do dziś
5577 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2010-08-09 do dziś
5677 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-08-09 do dziś
5780 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2010-08-09 do dziś
5881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-08-09 do dziś
5982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-08-09 do dziś
6049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.12.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-12-23 do dziś
2data złożenia 18.02.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-04-30 do dziś
3data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-10 do dziś
4data złożenia 23.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-07 do dziś
5data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-05 do dziś
6data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
7data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
8data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-12-23 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-04-30 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-10 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-12-23 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-04-30 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-10 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów