HG PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000317197
Numer REGON: 300978216
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-04-26
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/7982/22/784]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHG PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość WRZEŚNIA2008-11-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WRZEŚNIA ulica KOLEJOWA nr domu 10 kod pocztowy 62-300 poczta WRZEŚNIA kraj POLSKA 2009-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.10.2008 R., ASESOR NOTARIALNY EDYTA KAMIŃSKA -ZASTĘPCA NOTARIUSZA WIOLETTY MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 20424/2008.2008-11-04 do dziś
218.06.2009 R., REP. A NR 10.667/2009, NOTARIUSZ WIOLETTA MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 7 UST. 1, § 13 UST. 5 TIRET SZÓSTE, § 15 UST. 2, § 2, 27.07.2009 R., REP. A NR 14.118/2009, NOTARIUSZ WIOLETTA MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 2.2009-08-27 do dziś
319.03.2010 R., REP. A NR 4059/2010, NOTARIUSZ WIOLETTA MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA CELICHOWSKA, MACIEJ CELICHOWSKI, WIOLETTA MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, 60-618 POZNAŃ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 17, ZMIANA § 7 UST. 1 UMOWY2010-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-11-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAŁAS2008-11-04 do dziś
2. ImionaARLETA TERESA2008-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2008-11-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAŁAS2008-11-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JAN2008-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2008-11-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAŁAS2009-10-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2009-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAŁAS2009-08-27 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JAN2009-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAŁAS2009-08-27 do dziś
2. ImionaARLETA TERESA2009-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoHAŁAS2008-11-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JAN2008-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2008-11-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2009-08-27 do dziś
247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-27 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-08-27 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-04-08 do dziś
546 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2022-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.03.2010 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-04-08 do dziś
2data złożenia 08.07.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
3data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
4data złożenia 12.11.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-20 do dziś
5data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
6data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-11 do dziś
7data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-11 do dziś
8data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
9data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-15 do dziś
10data złożenia 15.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-15 do dziś
11data złożenia 26.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
12data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-04-08 do dziś
2OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-20 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-11 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-04-08 do dziś
2OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-20 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-11 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów