INTARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000316525
Numer REGON: 141626724
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/448464/22/719]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141626724 NIP 53618535252009-07-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2011-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 57 kod pocztowy 01-625 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2008 R. REP A 15656/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO PATRYCJĘ WĄSOWSKĄ, BĘDĄCĄ ASESOREM NOTARIALNYM W KANCELARII MAREK BARTNICKI MAGDALENA PRONIEWICZ SŁAWOMIR STROJNY WIKTOR WĄGRODZKI SPÓŁKA CYWILNA, MIESZCZĄCEJ SIĘ W WARSZAWIE, PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 42008-10-29 do dziś
218.06.2009 ROKU, REP. 9165/2009, SŁAWOMIR STROJNY NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2009-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2009-07-06 do dziś
2. ImionaPIOTR RADOSŁAW2009-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2009-07-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2009-07-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PRZEMYSŁAW2009-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2009-07-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE2008-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2009-07-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PRZEMYSŁAW2009-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2009-07-06 do dziś
2. ImionaPIOTR RADOSŁAW2009-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-10-29 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2008-10-29 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-10-29 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-29 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-10-29 do dziś
646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2008-10-29 do dziś
795 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2008-10-29 do dziś
826 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2008-10-29 do dziś
946 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2008-10-29 do dziś
1046 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2016-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
2data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
4data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
5data złożenia 08.10.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-10-27 do dziś
6data złożenia 08.10.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-10-27 do dziś
7data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
8data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
9data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
10data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
12data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
14data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-10-27 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-10-27 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-10-27 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-10-27 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2016-03-22 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaWZMIANKA O PODJĘCIU PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW INTARIS SP. Z O.O. UCHWAŁY NR 4 Z DNIA 28 STYCZNIA 2016 R. (O PODZIALE SPÓŁKI INTARIS SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4 KSH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ (INTARIS SP. Z O.O.) NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ (IT OPTIMUM GROUP SP. Z O.O.) W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ ZOSTAŁY PRZYZNANE DOTYCHCZASOWYM WSPÓLNIKOM SPÓŁKI DZIELONEJ - PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE) UJĘTA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JAKUBA BUDZISZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 390/2016.2016-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów