SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DOM SPÓŁDZIELCY” W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000315933
Numer REGON: 001368280
Numer NIP: 7571006146
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/397080/22/798]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-10-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001368280 NIP 75710061462008-10-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DOM SPÓŁDZIELCY” W MAKOWIE MAZOWIECKIM2008-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 321 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE2008-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MAKOWSKI gmina MAKÓW MAZOWIECKI miejscowość MAKÓW MAZOWIECKI2008-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość MAKÓW MAZOWIECKI ulica CIECHANOWSKA nr domu 5 kod pocztowy 06-200 poczta MAKÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2008-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.01.1989 R. 27.06.2008 R. UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2008-10-22 do dziś
221.05.2018 R., UCHYLENIE OBOWIĄZUJĄCEGO STATUTU I UCHWALENIE NOWEGO STATUTU.2018-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2008-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLASOTA2017-03-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2017-03-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-13 do dziś
21. NazwiskoBEDNARCZYK2014-10-06 do dziś
2. ImionaJANINA2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-06 do dziś
31. NazwiskoWYRZYKOWSKA2014-10-06 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALEWSKA2018-10-19 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA DOROTA2018-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZEWSKI2015-09-03 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2015-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaILIŃSKA2015-09-03 do dziś
2. ImionaMARZENA2015-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-22 do dziś
268 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-22 do dziś
368 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-22 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2008-10-22 do dziś
593 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2008-10-22 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-22 do dziś
2data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-29 do dziś
3data złożenia 16.11.2012 okres 01.01.2008-31.12.20082012-11-26 do dziś
4data złożenia 16.11.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-11-27 do dziś
5data złożenia 16.11.2012 okres 01.01.2009-31.12.20092012-11-27 do dziś
6data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-01 do dziś
7data złożenia 20.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
8data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
9data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
11data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
12data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
13data złożenia 05.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-05 do dziś
14data złożenia 05.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
15data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-10-22 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-08-29 do dziś
301.01.2008-31.12.20082012-11-26 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-11-27 do dziś
501.01.2009-31.12.20092012-11-27 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-08-01 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-29 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-29 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-10-22 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-08-29 do dziś
301.01.2008-31.12.20082012-11-26 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-11-27 do dziś
501.01.2009-31.12.20092012-11-27 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-08-01 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-05 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-05 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów