„BUDOMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000315898
Numer REGON: 250482710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-06-23
Sygnatura akt[RDF/301759/21/8]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2008-10-23 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 61A nr lokalu 1 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2018-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 14.07.2008 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR 5351/2008.2008-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-10-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW „BUDOMEX” ZBIGNIEW PRUS-MIERZWIŃSKI, JAN MARCISZEWSKI SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 14.07.2008 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKT NOTARIALNY REP. A NR 5351/2008, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7.2008-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUDOMEX” ZBIGNIEW PRUS-MIERZWIŃSKI, JAN MARCISZEWSKI SPÓŁKA JAWNA2008-10-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2008-10-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000086630 2008-10-23 do dziś
5. Numer REGON2504827102008-10-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKI2018-02-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNECHYPORUK2019-06-28 do dziś
2. ImionaINNA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUS-MIERZWIŃSKI2008-11-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TADEUSZ2008-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOKOŁOWSKI2018-02-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-02-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-10-23 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-10-23 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-10-23 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-10-23 do dziś
543 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2008-10-23 do dziś
643 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-10-23 do dziś
743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-10-23 do dziś
843 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2008-10-23 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-10-23 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2009 okres 23.10.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
2data złożenia 13.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-20 do dziś
3data złożenia 14.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-27 do dziś
4data złożenia 05.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
5data złożenia 30.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-09 do dziś
6data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
7data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
8data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
9data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
10data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
11data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
12data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-16 do dziś
13data złożenia 18.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-18 do dziś
14data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.10.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-20 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-27 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-16 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.10.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-20 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-27 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów