CUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000315679
Numer REGON: 340551768
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351133/21/7]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2016-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. GARBARY nr domu 3 kod pocztowy 85-229 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2020-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128 SIERPNIA 2008 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ VIOLETTY RATAJCZAK PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 34 W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 7391/20082008-10-24 do dziś
217 MAJA 2011 ROKU REPERTORIUM A NUMER 2972/2011 NOTARIUSZ VIOLETTA RATAJCZAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY ZMIANA PARAGRAFÓW 7, 8, 12 UST. 1 I 17 UST. 4 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI2011-05-26 do dziś
310 STYCZNIA 2013 ROKU REPERTORIUM A NUMER 167/2013 NOTARIUSZ VIOLETTA RATAJCZAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY ZMIANA PARAGRAFÓW 7, 8 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI.2013-01-16 do dziś
429.09.2015 R., REPERTORIUM A NR 5889/2015; NOTARIUSZ VIOLETTA RATAJCZAK KANCELARIA NOTARIALNA VIOLETTA RATAJCZAK UL. GDAŃSKA 51/4B, 85-005 BYDGOSZCZ, § 7 UST. 1 - NOWE BRZMIENIE, § 8 DODAJE SIĘ UST. 5 I UST. 6, § 15 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 7, § 15 UST. 2 - ZMIANA2016-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUBKOWSKA2008-10-24 do dziś
2. ImionaJOANNA2008-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39841 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1992050 ZŁ2016-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROCKA2011-06-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2011-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41059 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2052950 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ USTAWOWEJ Z RAFAŁEM NAWROCKIM2016-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROCKI2011-06-08 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2011-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41059 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2052950 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ USTAWOWEJ Z MALGORZATĄ NAWROCKĄ.2016-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4045000,00 ZŁ2016-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1245000,00 ZŁ2011-05-26 do dziś
22750000,00 ZŁ2013-01-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2011-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁĄZKA2019-07-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAW MACIEJ2019-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-10-24 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-10-24 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-24 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-10-24 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-10-24 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2008-10-24 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-10-24 do dziś
847 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-24 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-10-24 do dziś
1055 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.09.2010 okres OD 24.10.2008 R. DO 31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
2data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
3data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
4data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
5data złożenia 05.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
6data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
7data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
8data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
11data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.10.2008 R. DO 31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.10.2008 R. DO 31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów