EWRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000315343
Numer REGON: 241039685
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-15
Sygnatura akt[RDF/239353/20/158]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2008-10-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241039685 NIP 63426958992014-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2008-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2008-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica AL. KORFANTEGO nr domu 191 kod pocztowy 40-153 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2008-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.09.2008 R. NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL., UNIWERSYTECKIEJ 13 REP. „A” NR 6890/20082008-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2008-10-13 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2008-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-10-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-10-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-10-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-10-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-10-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej6.200,00 ZŁ2008-10-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6.200,00 ZŁ2008-10-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego6.200,00 ZŁ2008-10-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-10-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2409333842008-10-13 do dziś
4. Numer KRS0000307168 2008-10-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2008-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃCZYK2008-10-13 do dziś
2. ImionaROBERT2008-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-10-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-10-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-10-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-10-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-10-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej11.600,00 ZŁ2008-10-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego11.600,00 ZŁ2008-10-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego11.600,00 ZŁ2008-10-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-10-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPŁKI PRYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI EWRO POLSKA SP. Z O.O. PREZES ROBERT BAŃCZYK WICEPREZES GRZEGORZ ZIELIŃSKI2008-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃCZYK2008-10-13 do dziś
2. ImionaROBERT2008-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2008-10-13 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2008-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2008-10-13 do dziś
246 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-10-13 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-10-13 do dziś
446 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2008-10-13 do dziś
546 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2008-10-13 do dziś
646 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2008-10-13 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2008-10-13 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-10-13 do dziś
947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-10-13 do dziś
1047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-13 do dziś
1147 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-13 do dziś
1210 62 Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2008-10-13 do dziś
1347 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-13 do dziś
1447 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-13 do dziś
1547 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-13 do dziś
1647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-13 do dziś
1747 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-13 do dziś
1847 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-13 do dziś
1947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-13 do dziś
2047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-10-13 do dziś
2149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-10-13 do dziś
2277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-10-13 do dziś
2310 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2008-10-13 do dziś
2477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-10-13 do dziś
2553 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2008-10-13 do dziś
2668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-10-13 do dziś
2768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-13 do dziś
2877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2008-10-13 do dziś
2977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-10-13 do dziś
3063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-10-13 do dziś
3173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-10-13 do dziś
3273 1 REKLAMA2008-10-13 do dziś
3310 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2008-10-13 do dziś
3410 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2008-10-13 do dziś
3510 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2008-10-13 do dziś
3610 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2008-10-13 do dziś
3710 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2008-10-13 do dziś
3810 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-26 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-21 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
4data złożenia 31.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
5data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
6data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
7data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
8data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
9data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
10data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-09-26 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-21 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów