GRUPA-SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000315206
Numer REGON: 141505854
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-30
Sygnatura akt[RDF/268294/20/421]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141505854 NIP 81218920942012-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA-SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat KOZIENICKI gmina MAGNUSZEW miejscowość GRZYBÓW2008-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość GRZYBÓW nr domu 71 kod pocztowy 26-910 poczta MAGNUSZEW kraj POLSKA 2013-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.06.2008 R. NOTARIUSZ JEREMI WIŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOZIENICACH, UL. KOCHANOWSKIEGO 6, 26-900 KOZIENICE, REPERTORIUM: A 3063/20082008-10-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 5363/2013 Z DNIA 20.09.2013R., NOTARIUSZ RAFAŁ MAZUR PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GRÓJCU PRZY UL.BANKOWEJ POD NR 1 LOK.NR 2 NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2013-11-04 do dziś
312.12.2014R. REPERTORIUM 8394/2014 KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU, NOTARIUSZ RAFAŁ MAZUR ZMIENIONO PAR.6.1 ORAZ PAR.13.1 I 2 UMOWY SPÓŁKI.2015-03-06 do dziś
405.03.2015 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 1447/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ RAFAŁA MAZURA NOTARIUSZA W GRÓJCU PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GRÓJCU PRZY UL. BANKOWEJ 1 LOK. 2. DODANO § 7 UST. 8 ZMIENIONO § 9 UST. 2, § 9 UST. 3, § 11 UST. 2, § 17, § 18, § 23 UST. 3 USUNIĘTO § 9 UST. 42015-09-17 do dziś
506.10.2015 R., REP. A NR 2401/2015, NOTARIUSZ KATARZYNA SZELĄG-WIŚNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOZIENICACH. ZMIANA § 7 UST. 4, § 10 UST. 3, § 10 UST. 4, § 12 UST. 2 PKT 2, § 12 UST. 2 PKT 5, § 13 UST. 1., § 23 UST. 1 DODANO § 10 UST. 5, § 10 UST. 6, § 12 UST. 2 PKT 6, § 12 UST. 2 PKT 7, § 12 UST. 2 PKT 8, § 12 UST. 2 PKT 9.2015-12-04 do dziś
629.06.2017 R., REP. A NR 2428/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W KOZIENICACH, NOTARIUSZ KATARZYNA SZELĄG-WIŚNIEWSKA, ZMIANA: DODAJE SIĘ UST. 9 W § 7, DODAJE SIĘ UST. 4, 5 1 6 W § 12, § 10 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI UZYSKAŁ NOWE BRZMIENIE, § 12 UST. 1 PKT 5 UMOWY SPÓŁKI UZYSKAŁ NOWE BRZMIENIE, § 12 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI UZYSKAŁ NOWE BRZMIENIE, § 13 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI UZYSKAŁ NOWE BRZMIENIE, § 17 UMOWY SPÓŁKI UZYSKAŁ NOWE BRZMIENIE, § 23 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAJE USUNIĘTY.2017-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKIEWICZ2015-09-17 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KRZYSZTOF2015-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały252 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 126000 ZŁOTYCH2015-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRECZMAŃSKI2015-09-17 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TOMASZ2015-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały253 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 126.500 ZŁOTYCH2017-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODBLAT2015-09-17 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2015-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały124 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62000 ZŁOTYCH2015-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLEK2015-09-17 do dziś
2. ImionaJAN JÓZEF2015-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały123 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61500 ZŁOTYCH2015-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-17 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJECKI2015-09-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2015-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały123 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61500 ZŁOTYCH2015-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-17 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCYK2015-09-17 do dziś
2. ImionaMAREK2015-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały123 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61500 ZŁOTYCH2015-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego504000, 00 ZŁ2012-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKIEWICZ2008-10-07 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KRZYSZTOF2008-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRECZMAŃSKI2008-10-07 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TOMASZ2008-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2015-03-06 do dziś
247 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-06 do dziś
310 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2015-03-06 do dziś
410 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2015-03-06 do dziś
501 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2015-03-06 do dziś
601 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2015-03-06 do dziś
701 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2015-03-06 do dziś
801 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2015-03-06 do dziś
901 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2015-03-06 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
2data złożenia 27.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-27 do dziś
3data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
4data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
5data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
6data złożenia 22.11.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-12-19 do dziś
7data złożenia 22.11.2016 okres OD 28.06.2008 DO 31.12.20092016-12-19 do dziś
8data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
9data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
10data złożenia 09.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-09 do dziś
11data złożenia 30.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-06-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-12-19 do dziś
7OD 28.06.2008 DO 31.12.20092016-12-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-09 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-06-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-12-19 do dziś
7OD 28.06.2008 DO 31.12.20092016-12-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów