„INTEGRO POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-06-02 godz. 13:31:49
Numer KRS: 0000315192
Numer REGON: 471650084
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[RDF/399995/22/558]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 471650084 NIP 72821380832008-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRO POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 12532 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY-REJESTROWY2008-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość GRUSZCZYN2013-09-20 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUSZCZYN ulica ZIELIŃSKA nr domu 2A kod pocztowy 62-006 poczta KOBYLNICA kraj POLSKA 2013-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.10.1997 R. NOTARIUSZ ZOFIA KRÓL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REP. A NR 5791/97, 17.11.1997 R. NOTARIUSZ ZOFIA KRÓL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REP. A NR 6125/97, ZMIENIONO § 19 UMOWY SPÓŁKI, 25.08.2008 R. NOTARIUSZ JERZY KOBLAŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WIELKIEJ WSI, REP. A NR 5717/08, ZMIENIONE PARAGRAFY: §§ 1 -27.2008-10-20 do dziś
2DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 25/06/2013 R. REPERTORIUM A NR 4.191/2013 NOTARIUSZ: MAREK GLANOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ANTONIAK (NOTARIUSZ) I MAREK GLANOWSKI (NOTARIUSZ) SPÓŁKA CYWILNA UL.ŚWIĘTY MARCIN 19/3, 61-804 POZNAŃ NIP: 778-146-79-71, REGON: 301291935 -ZMIANA PARAGRAFU 32013-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOSUNOGLU2008-10-20 do dziś
2. ImionaMURAT2008-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.700 ZŁOTYCH2008-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOSUNOGLU2008-10-20 do dziś
2. ImionaMEHMET2008-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały548 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 191.800 ZŁOTYCH2008-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego255500,00 ZŁ2008-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOSUNOGLU2013-03-11 do dziś
2. ImionaMEHMET2013-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOSUNOGLU2008-10-20 do dziś
2. ImionaMURAT2008-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2008-10-20 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-10-20 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2008-10-20 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2008-10-20 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-10-20 do dziś
673 1 REKLAMA2008-10-20 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-10-20 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2008-10-20 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-10-20 do dziś
1096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-10-20 do dziś
1113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2008-10-20 do dziś
1214 PRODUKCJA ODZIEŻY2008-10-20 do dziś
1315 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2008-10-20 do dziś
1431 0 PRODUKCJA MEBLI2008-10-20 do dziś
1532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2008-10-20 do dziś
1652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-10-20 do dziś
1746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-10-20 do dziś
1847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2009 okres 2008 R.2009-07-21 do dziś
2data złożenia 01.07.2010 okres 2009 R.2010-07-28 do dziś
3data złożenia 04.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-11 do dziś
4data złożenia 31.05.2012 okres ROK 20112012-06-15 do dziś
5data złożenia 06.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-11 do dziś
6data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
7data złożenia 10.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
8data złożenia 11.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
9data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
10data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-01 do dziś
11data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
12data złożenia 04.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
13data złożenia 01.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
14data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2009-07-21 do dziś
22009 R.2010-07-28 do dziś
32010 ROK2011-07-11 do dziś
4ROK 20112012-06-15 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-03-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R.2009-07-21 do dziś
22009 R.2010-07-28 do dziś
32010 ROK2011-07-11 do dziś
4ROK 20112012-06-15 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-03-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów