TANO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000315066
Numer REGON: 141538322
Numer NIP: 1251504508
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2024-05-13
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/23968/24/284]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI2020-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość MARKI ulica UL. OKÓLNA nr domu 45A kod pocztowy 05-270 poczta MARKI kraj POLSKA 2020-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.08.2008 R. WALDEMAR PIOTR ZIMNOCH PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. MICKIEWICZA POD NUMEREM 5/54 REPERTORIUM A NR 5378/2008. 30.09.2008 R. WALDEMAR PIOTR ZIMNOCH KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. MICKIEWICZA POD NUMEREM 50/54, ZMIENIONO PAR. 11 I PAR. 17 REPERTORIUM A NR 6211/2008.2008-10-06 do dziś
208.05.2020 R., REP. A NR 1570/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA MICHALSKA-DZIEMIDOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2020-05-26 do dziś
316.04.2024 R, REP. A NR 1930/2024, NOTARIUSZ AGNIESZKA MICHALSKA-DZIEMIDOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU UL. NOWY ŚWIAT 0 LOK. 3, ZMIENIONO § 17 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2024-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTKOWSKI2008-10-06 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2008-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 400.000 ZŁOTYCH2008-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRYCZUK2008-10-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2008-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ2024-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOCEK2008-10-06 do dziś
2. ImionaDOBIESŁAW MARCIN2008-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ2024-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-06 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTKOWSKI2024-05-13 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2024-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000,00 ZŁ2024-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2008-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 ZŁ2008-10-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE /REPREZENTACJA ŁĄCZNA/ LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTKOWSKI2008-10-06 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2008-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 0 PRODUKCJA NAPOJÓW2008-10-06 do dziś
245 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-10-06 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-10-06 do dziś
445 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-10-06 do dziś
546 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2008-10-06 do dziś
646 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-10-06 do dziś
747 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-06 do dziś
864 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2008-10-06 do dziś
910 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2008-10-06 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2009 okres 21.08.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
2data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
3data złożenia 02.05.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-20 do dziś
4data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
6data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
8data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
9data złożenia 31.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
10data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 20.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
12data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
13data złożenia 23.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-23 do dziś
14data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
15data złożenia 09.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-23 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.08.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-05-20 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-23 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-23 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.08.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-05-20 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-23 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów