„CTDP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000314954
Numer REGON: 340508123
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396457/22/816]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CTDP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2011-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica SZOSA BYDGOSKA nr domu 60 A kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2011-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.2008, NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK SZAJGIN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY UL. ŚNIADECKICH 4/4 REP. A NR 7175/2008 25.09.2008 ROK NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK SZAJGIN KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY UL. ŚNIADECKICH NUMER 4/4 ZMIANA § 8 USTĘP 1 REPERTORIUM A NUMER 10758/2008.2008-10-06 do dziś
22011-05-16, REPERTORIUM A NR 4393/2011, ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA RADZIŃSKA, ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA DOROTĘ FABIAŃCZYK-SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. ŚNIADECKICH 4/4, 85-011 BYDGOSZCZ ZMIENIONO § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2011-05-25 do dziś
317.12.2020 R.; REP. A NR 8744/2020; NOTARIUSZ MAGDALENA SĄDEJ-GIL; KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA SĄDEJ-GIL W BYDGOSZCZY PRZY UL. J.J. ŚNIADECKICH 53/3, 85-011 BYDGOSZCZ ZMIANA §5 UMOWY ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2021-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2008-10-06 do dziś
2. ImionaGENOWEFA EWA2008-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.830,00 ZŁ2008-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2008-10-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2008-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.830,00 ZŁ2008-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2008-10-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2008-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.830,00 ZŁ2008-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50490,00 ZŁ2008-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2008-10-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2008-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2008-10-06 do dziś
258 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2008-10-06 do dziś
363 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-10-06 do dziś
464 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-10-06 do dziś
547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-06 do dziś
647 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-06 do dziś
782 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2021-03-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-03-17 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-03-17 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.06.2009 okres 20082009-06-25 do dziś
2data złożenia 20.05.2010 okres 20092010-05-27 do dziś
3data złożenia 07.04.2011 okres 20102011-04-08 do dziś
4data złożenia 09.05.2012 okres ZA 2011 R.2012-05-14 do dziś
5data złożenia 03.07.2013 okres ROK 20122013-07-12 do dziś
6data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
7data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
8data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
9data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
10data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
11data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
12data złożenia 21.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-21 do dziś
13data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
14data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120082009-06-25 do dziś
220092010-05-27 do dziś
320102011-04-08 do dziś
4ZA 2011 R.2012-05-14 do dziś
5ROK 20122013-07-12 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-21 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120082009-06-25 do dziś
220092010-05-27 do dziś
320102011-04-08 do dziś
4ZA 2011 R.2012-05-14 do dziś
5ROK 20122013-07-12 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-21 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów