CSM ZBROJARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000314750
Numer REGON: 241038160
Numer NIP: 9542655251
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/523169/23/40]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241038160 NIP 95426552512009-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSM ZBROJARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WAGONOWA nr domu 26 kod pocztowy 53-609 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.04.2008 R., NOTARIUSZ ADAM ROBAK, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. UNIWERSYTECKIEJ 13, REPERTORIUM „A” NR 2744/20082008-10-02 do dziś
230.09.2015R., REP A NR 4562/2015, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, UL. BARONA 30. ZMIENIONO §§3, 15 UST.5, 17, 20. USUNIĘTO §19 UST.5.2015-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻĄDŁO2017-03-22 do dziś
2. ImionaRYSZARD2017-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 49.500 (CZTREDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2017-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2015-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻĄDŁO2015-11-16 do dziś
2. ImionaRYSZARD2015-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJELECKA2015-11-16 do dziś
2. ImionaEWA2015-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-16 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-11-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 2 PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2008-10-02 do dziś
224 3 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW ZE STALI PODDANEJ WSTĘPNEJ OBRÓBCE2008-10-02 do dziś
325 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2008-10-02 do dziś
425 5 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2008-10-02 do dziś
525 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2008-10-02 do dziś
625 7 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2008-10-02 do dziś
725 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2008-10-02 do dziś
838 1 ZBIERANIE ODPADÓW2008-10-02 do dziś
938 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2008-10-02 do dziś
1025 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.05.2009 okres 01.04.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
2data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-31 do dziś
3data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-03 do dziś
4data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-19 do dziś
5data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-17 do dziś
6data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
7data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
8data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
9data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
10data złożenia 08.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-08 do dziś
11data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-25 do dziś
12data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
13data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
14data złożenia 06.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-06 do dziś
15data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-08-31 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-10-03 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-06-19 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-07-17 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-25 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-08 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-06 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-08-31 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-10-03 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-06-19 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-07-17 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-25 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-08 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-06 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów