TIVO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000314056
Numer REGON: 141514706
Numer NIP: 5252433468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2022-11-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/63264/22/995]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141514706 NIP 52524334682011-08-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTIVO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 100 kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104 SIERPNIA 2008, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI -NOTARIUSZ, MAGDALENA PRONIEWICZ -NOTARIUSZ, SŁAWOMIR STROJNY NOTARIUSZ, WIKTOR WĄGRODZKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4,00-362 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 13450/20082008-09-22 do dziś
206-07-2011, REP. A NR 7340/2011, ASESOR NOTARIALNY DOMINIK PIOTROWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAGDALENY KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA KOROBOWICZ W WARSZAWIE. ZMIANA TREŚCI § 4 UST. 1, § 4 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2011-08-16 do dziś
319.01.2012, REP. A NR 750/2012, ASESOR NOTARIALNY DOMINIK PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENY KOROBOWICZ. ZMIANA TREŚCI § 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2012-01-27 do dziś
430 CZERWCA 2014 ROKU, REP. A NR 7177/2014, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAREK PIWKO, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENY KOROBOWICZ W WARSZAWIE, DODANIE UST. 3 W § 7 UMOWY SPÓŁKI2014-09-03 do dziś
530.06.2017R., REP. A NR 10874/2017, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §8.2017-09-06 do dziś
623.10.2018R., REP.A NR 15463/2018, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §2 UST.1 ORAZ §4 UST.3 UMOWY SPÓŁKI; PRZYJECIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2018-12-01 do dziś
713.08.2020 R., REP. A NR 9633/2020, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI2020-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTV GUIDE INTERNATIONAL INC.2022-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.550,00 ZŁ.2022-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego55550,00 ZŁ2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYLSKI2020-09-18 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaALLEN2020-09-18 do dziś
2. ImionaJOHN KINGSLEY2020-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAVIS2020-09-18 do dziś
2. ImionaPAUL EUGENE2020-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-18 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU B2017-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-06 do dziś
55. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-02-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2008-09-22 do dziś
2. ImionaJAKUB2008-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2008-09-22 do dziś
295 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2008-09-22 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-09-22 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2008-09-22 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-09-22 do dziś
647 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-22 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2008-09-22 do dziś
846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2008-09-22 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-09-22 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2010 okres 04.08.2008-31.12.20092010-06-18 do dziś
2data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
3data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-05 do dziś
4data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-19 do dziś
5data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
6data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
7data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
8data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
9data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
11data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
12data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
13data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.08.2008-31.12.20092010-06-18 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-09-05 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-07-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.08.2008-31.12.20092010-06-18 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-09-05 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-07-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów