„BPS SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000314052
Numer REGON: 141540690
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-12-30
Sygnatura akt[RDF/273638/20/210]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BPS SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KAZIMIERZA DEYNY nr domu 102 kod pocztowy 01-471 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BPS SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W NADARZYNIE2008-09-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina NADARZYN miejscowość NADARZYN2008-09-22 do dziś
3. Adresmiejscowość NADARZYN ulica MSZCZONOWSKA nr domu 8 kod pocztowy 05-830 poczta NADARZYN kraj POLSKA 2008-09-22 do dziś
21. Firma oddziałuBPS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -ODDZIAŁ W ROGÓŹNIE2010-04-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁASKI gmina WIDAWA miejscowość ROGÓŹNO2010-04-09 do dziś
3. Adresmiejscowość ROGÓŹNO ulica ROGÓŹNO nr domu 122 kod pocztowy 98-170 poczta ROGÓŹNO kraj POLSKA 2010-04-09 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.08.2008 R., NOTARIUSZ HANNA KASPRZAK-KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY PL.KONSTYTUCJI 4 M 39 W WARSZAWIE, REPERTORIUM 9506/20082008-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBÜDENENDER2008-09-22 do dziś
2. ImionaARND2008-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2008-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOJKA2008-09-22 do dziś
2. ImionaDARIA KATARZYNA2008-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2008-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘKAŁA2008-09-22 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2008-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2008-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2008-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘKAŁA2008-09-22 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2008-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOJKA2008-09-22 do dziś
2. ImionaDARIA KATARZYNA2008-09-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2008-09-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2008-09-22 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-09-22 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-09-22 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-09-22 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-09-22 do dziś
652 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2008-09-22 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-09-22 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-09-22 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-09-22 do dziś
1052 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2008-09-22 do dziś
1170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-09-22 do dziś
1246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2008-09-22 do dziś
1373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-09-22 do dziś
1413 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2008-09-22 do dziś
1513 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2008-09-22 do dziś
1613 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-22 do dziś
1725 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2008-09-22 do dziś
1813 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2008-09-22 do dziś
1943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-09-22 do dziś
2046 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2010 okres 12.09.2008 -31.10.20092010-04-09 do dziś
2data złożenia 17.02.2011 okres 01.11.2009 -31.10.20102011-02-28 do dziś
3data złożenia 17.04.2015 okres OD 01.11.2013 DO 31.10.20142015-05-12 do dziś
4data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.11.2014 DO 31.10.20152016-06-10 do dziś
5data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-08-09 do dziś
6data złożenia 15.12.2017 okres OD 01.11.2011 DO 31.10.20122018-01-11 do dziś
7data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-12 do dziś
8data złożenia 23.09.2019 okres OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-09-23 do dziś
9data złożenia 30.12.2020 okres OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-12-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.09.2008 -31.10.20092010-04-09 do dziś
201.11.2009 -31.10.20102011-02-28 do dziś
3OD 01.11.2013 DO 31.10.20142015-05-12 do dziś
4OD 01.11.2014 DO 31.10.20152016-06-10 do dziś
5OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-08-09 do dziś
6OD 01.11.2011 DO 31.10.20122018-01-11 do dziś
7OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-12-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.09.2008 -31.10.20092010-04-09 do dziś
201.11.2009 -31.10.20102011-02-28 do dziś
3OD 01.11.2013 DO 31.10.20142015-05-12 do dziś
4OD 01.11.2014 DO 31.10.20152016-06-10 do dziś
5OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-08-09 do dziś
6OD 01.11.2011 DO 31.10.20122018-01-11 do dziś
7OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów