LA STRADA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000313697
Numer REGON: 020827764
Numer NIP: 8851612210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2024-06-26
Sygnatura akt[RDF/624800/24/752]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020827764 NIP 88516122102013-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA STRADA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina NOWA RUDA miejscowość NOWA RUDA2008-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWA RUDA ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 15 kod pocztowy 57-400 poczta NOWA RUDA kraj POLSKA 2022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuLA STRADA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ NOWOSIEDLICE2016-12-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina DOBROSZYCE miejscowość NOWOSIEDLICE2016-12-21 do dziś
3. Adresmiejscowość NOWOSIEDLICE nr domu 112 kod pocztowy 56-410 poczta DOBROSZYCE kraj POLSKA 2016-12-21 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.09.2008 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 5193/2008, NOTARIUSZ MAŁGORZATA SOBKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY, UL. MICKIEWICZA 4B2008-09-16 do dziś
221.02.2013 R. NOTARIUSZ ANNA BORZEMSKA-WILICZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIDNICKA 22/22, REP A NR 239/2013, ZMIANA: § 2 UST 2, § 7, § 9, § 10, § 18, § 19 UMOWY SPÓŁKI.2013-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZYSKI2008-09-16 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2008-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 101 000,00 ZŁ(STO JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHANOWSKI2008-09-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JANUSZ2008-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 101 000,00 ZŁ(STO JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego202000,00 ZŁ2013-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA W JEJ IMIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2013-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZYSKI2008-09-16 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2008-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHANOWSKI2008-09-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JANUSZ2008-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2008-09-16 do dziś
245 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-09-16 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-09-16 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-09-16 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-09-16 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-09-16 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-09-16 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-09-16 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-09-16 do dziś
1042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2010 okres 01.10.2008 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
2data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
3data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
4data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
5data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
6data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
7data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
8data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
9data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
10data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
11data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
12data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
13data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
14data złożenia 26.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2008 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
14OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2008 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów