FIRMA HANDLOWA „LORBAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000313647
Numer REGON: 361715593
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/510202/23/365]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „LORBAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE2008-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica NIEDZIAŁKOWSKIEGO nr domu 19 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2008-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.07.2008 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ LETKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 11077/20082008-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLORENOWICZ2008-09-16 do dziś
2. ImionaJERZY2008-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2008-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY.2008-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLORENOWICZ2008-09-16 do dziś
2. ImionaJERZY2008-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLORENOWICZ2008-09-16 do dziś
2. ImionaAUGUSTYN2008-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2008-09-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-09-16 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-09-16 do dziś
346 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-09-16 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-09-16 do dziś
547 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-16 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.04.2015 okres OD 16.09.2008 DO 31.12.20082015-06-08 do dziś
2data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-06-08 do dziś
3data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-06-08 do dziś
4data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-06-08 do dziś
5data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-08 do dziś
6data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-08 do dziś
7data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
8data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
9data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
10data złożenia 22.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
11data złożenia 02.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-02 do dziś
12data złożenia 02.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-02 do dziś
13data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
15data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.09.2008 DO 31.12.20082015-06-08 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-06-08 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-06-08 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-06-08 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-08 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-08 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.09.2008 DO 31.12.20082015-06-08 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-06-08 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-06-08 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-06-08 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-08 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-08 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów