„EWA KAWA I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000313016
Numer REGON: 220666214
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-11
Sygnatura akt[RDF/256104/20/956]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2008-09-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWA KAWA I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2008-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2018-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. CHABROWA nr domu 83 nr lokalu 2 kod pocztowy 81-079 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2018-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.08.2008 R., NOTARIUSZ JOANNA SOLECKA, KANCELARIA NOTARIALNA EWA JEZIORSKA, JOANNA SOLECKA NOTARIUSZE S.C. W GDYNI, REP. A NR 6470/20082008-09-05 do dziś
208.07.2010 R., REP. A NR 2509/2010, NOTARIUSZ PIOTR RYŁKO Z GDYNI, ZMIENIONO PAR. 6 I PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2010-09-10 do dziś
312.11.2012 R., REP. A NR 2451/2012, NOTARIUSZ PIOTR RYŁKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI PRZY UL. 10 LUTEGO 27/1, ZMIENIONO PAR. 6 I PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2013-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWA2008-09-05 do dziś
2. ImionaEWA JOLANTA2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-09-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-09-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-09-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-09-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2008-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWA2008-09-05 do dziś
2. ImionaSTEFAN JANUSZ2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-09-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-09-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-09-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-09-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-09-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2008-09-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2008-09-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2008-09-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-09-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWA2008-09-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JANUSZ2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-09-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-09-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-09-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2008-09-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2008-09-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2008-09-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-09-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„CAWA POLAND LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1903757412008-09-05 do dziś
4. Numer KRS0000063173 2008-09-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-09-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2008-09-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.289.000,00 ZŁ2013-01-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego409.000 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2008-09-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2008-09-05 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego380.000,00 ZŁ2013-01-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-01-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMANTARIUSZ SAMODZIELNIE2008-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWA2008-09-05 do dziś
2. ImionaEWA JOLANTA2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBUDYN2008-09-05 do dziś
2. ImionaPIOTR ŁUKASZ2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2008-09-05 do dziś
21. NazwiskoKAWA2019-10-11 do dziś
2. ImionaSTEFAN JANUSZ2019-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2019-10-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 1 REKLAMA2008-09-05 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-09-05 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-09-05 do dziś
452 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-09-05 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-09-05 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-09-10 do dziś
790 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2013-01-08 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-03-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-03-23 do dziś
266 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-15 do dziś
2data złożenia 09.12.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-03-20 do dziś
3data złożenia 30.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-02-08 do dziś
4data złożenia 08.05.2013 okres 20082013-06-17 do dziś
5data złożenia 08.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
6data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-31 do dziś
8data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
9data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
10data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
11data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14data złożenia 11.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-11-15 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-03-20 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112013-02-08 do dziś
420082013-06-17 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów