A. SADZYŃSKI, R. A. EJLAK - SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000312880
Numer REGON: 200228814
Numer NIP: 8442293523
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-04-05
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/2587/23/33]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2008-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. SADZYŃSKI, R. A. EJLAK SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY2008-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. SUWAŁKI gmina M. SUWAŁKI miejscowość SUWAŁKI2008-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SUWAŁKI ulica MODRZEWIOWA nr domu 17 kod pocztowy 16-400 poczta SUWAŁKI kraj POLSKA 2008-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11) 10.06.2008 R. W KN KRYSTYNY JEROMINEK JANKOWSKIEJ W SUWAŁKACH, REP. A NR 5625/2008 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ 2) 29.07.2008 R. W KN KRYSTYNY JEROMINEK JANKOWSKIEJ W SUWAŁKACH, REP. A NR 7080/2008 ZMIENIONO § 4 PKT 22008-09-03 do dziś
206.03.2023 R. W KN BARBARY MARII FRONT W SUWAŁKACH, REP. A NR 897/2023 W § 4 DODANO PKT 32023-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoSADZYŃSKI2008-09-03 do dziś
2. ImionaADAM2008-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-03 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2008-09-03 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-09-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-09-03 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-09-03 do dziś
2
1. NazwiskoEJLAK2008-09-03 do dziś
2. ImionaROBERT ANDRZEJ2008-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-03 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2008-09-03 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-09-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-09-03 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-09-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2008-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADZYŃSKI2008-09-03 do dziś
2. ImionaADAM2008-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaEJLAK2008-09-03 do dziś
2. ImionaROBERT ANDRZEJ2008-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2008-09-03 do dziś
286 2 PRAKTYKA LEKARSKA2008-09-03 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2023-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-10-27 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-10-27 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-10-27 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-10-27 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-27 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-27 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-27 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-17 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-17 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-17 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-01 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-01 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów