EMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000312692
Numer REGON: 141603516
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-06-13
Sygnatura akt[RDF/388745/22/636]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PERECA nr domu 2 nr lokalu 310 kod pocztowy 00-849 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 13 SIERPNIA 2008 R., PRZED NOTARIUSZ MARIĄ KOKOSZCZYŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA KOKOSZCZYŃSKA -NOTARIUSZ, AL.SOLIDARNOŚCI 117 LOK.601, 00-140 WARSZAWA, REP. A NR 6296/20082008-09-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2009 ROKU, REP. AN R 2061/2009, MARCIN SKUROWSKI -ASESOR NOTARIALNY, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA KOKOSZCZYŃSKA -NOTARIUSZ, AL.SOLIDARNOŚCI NR 117 LOK.601,00-140 WARSZAWA NUMERY ZMIENIONYCH §§: § 15, § 21, § 272009-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGOROWSKI2008-09-01 do dziś
2. ImionaJACEK PAWEŁ2008-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH2009-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2008-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGOROWSKI2008-09-01 do dziś
2. ImionaJACEK PAWEŁ2008-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-09-01 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-09-01 do dziś
358 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2008-09-01 do dziś
458 13 Z WYDAWANIE GAZET2008-09-01 do dziś
558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2008-09-01 do dziś
693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2008-09-01 do dziś
758 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2008-09-01 do dziś
858 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2008-09-01 do dziś
959 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-09-01 do dziś
1060 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2008-09-01 do dziś
1160 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2008-09-01 do dziś
1252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-09-01 do dziś
1362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2008-09-01 do dziś
1411 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2008-09-01 do dziś
1558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-09-01 do dziś
1617 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2008-09-01 do dziś
1718 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2008-09-01 do dziś
1818 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2008-09-01 do dziś
1918 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2008-09-01 do dziś
2046 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-09-01 do dziś
2146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-09-01 do dziś
2246 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-09-01 do dziś
2368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-09-01 do dziś
2446 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2008-09-01 do dziś
2546 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2008-09-01 do dziś
2646 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2008-09-01 do dziś
2746 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-09-01 do dziś
2846 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2008-09-01 do dziś
2946 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2008-09-01 do dziś
3046 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-09-01 do dziś
3146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-09-01 do dziś
3246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-09-01 do dziś
3347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-09-01 do dziś
3477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-09-01 do dziś
3547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-01 do dziś
3647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-01 do dziś
3747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-01 do dziś
3847 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2008-09-01 do dziś
3947 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2008-09-01 do dziś
4047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-09-01 do dziś
4147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-01 do dziś
4247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-09-01 do dziś
4355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-09-01 do dziś
4455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-09-01 do dziś
4577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-09-01 do dziś
4655 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2008-09-01 do dziś
4755 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2008-09-01 do dziś
4856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-09-01 do dziś
4956 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-09-01 do dziś
5056 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2008-09-01 do dziś
5156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2008-09-01 do dziś
5256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2008-09-01 do dziś
5349 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2008-09-01 do dziś
5449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-09-01 do dziś
5552 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2008-09-01 do dziś
5677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2008-09-01 do dziś
5763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-09-01 do dziś
5858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2008-09-01 do dziś
5933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2008-09-01 do dziś
6095 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2008-09-01 do dziś
6162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-09-01 do dziś
6273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-09-01 do dziś
6370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-09-01 do dziś
6470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-09-01 do dziś
6573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2008-09-01 do dziś
6673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2008-09-01 do dziś
6796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-01 do dziś
6873 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2008-09-01 do dziś
6973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2008-09-01 do dziś
7073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-09-01 do dziś
7178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2008-09-01 do dziś
7278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-09-01 do dziś
7378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-09-01 do dziś
7481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-09-01 do dziś
7581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-09-01 do dziś
7681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2008-09-01 do dziś
7774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2008-09-01 do dziś
7862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-09-01 do dziś
7982 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2008-09-01 do dziś
8074 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2008-09-01 do dziś
8182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2008-09-01 do dziś
8282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2008-09-01 do dziś
8382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-01 do dziś
8482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-09-01 do dziś
8563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-01 do dziś
8674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-09-01 do dziś
8774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-01 do dziś
8893 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2008-09-01 do dziś
8962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2008-09-01 do dziś
9077 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2008-09-01 do dziś
9159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2008-09-01 do dziś
9259 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2008-09-01 do dziś
9359 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2008-09-01 do dziś
9479 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-09-01 do dziś
9585 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2008-09-01 do dziś
9690 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2008-09-01 do dziś
9790 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2008-09-01 do dziś
9893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-09-01 do dziś
9985 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2008-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-25 do dziś
2data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-04-28 do dziś
3data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-04-28 do dziś
4data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-28 do dziś
5data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-28 do dziś
6data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-28 do dziś
7data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-28 do dziś
8data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-20 do dziś
9data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
10data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-08 do dziś
11data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-10-25 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-04-28 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-04-28 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-06-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-13 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-10-25 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-04-28 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-04-28 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów