EDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000312356
Numer REGON: 300868150
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-07-23
Sygnatura akt[RDF/228236/20/177]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2008-08-28 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica FORTECZNA nr domu 3 kod pocztowy 61-362 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-04-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@EDICA.PL2012-04-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EDICA.PL2012-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2008 ROKU, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY MICKIEWICZA 18/3; REPERTORIUM A NUMER 7.116/20082008-08-28 do dziś
209.11.2011 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 13412/2011, ZMIENIONO: § 1, § 6 UST. 1, § 7 UST. 1, § 7 UST. 4, § 11, § 18 UST. 1, § 19 UST. 3, § 20, § 21 UST. 2, DODANO: § 16 UST. 3, § 17 UST. 3 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2011-11-17 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.03.2012 ROKU, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM KWARCIŃSKIM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, PRZY ULICY MICKIEWICZA 18/3, NUMER REPERTORIUM A NR 2347/2012. W AKCIE ZAŁOŻYCIELSKIM SPÓŁKI ZMIENIONO: § 17 UST. 2 LIT. C) I E). W AKCIE ZAŁOŻYCIELSKIM SPÓŁKI DODANO: § 14 PKT 3, § 20A, § 20B, § 20C, § 20D ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2012-04-02 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 KWIETNIA 2012 R. SPORZĄDZONY PRZEZ WOJCIECHA KWARCIŃSKIEGO NOTARIUSZA W POZNANIU PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. MICKIEWICZA 18/3 W POZNANIU (REP. A NR 3503/2012), ZMIENIONO § 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2012-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBALA2008-08-28 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2008-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.000,00 ZŁ2011-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-08-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK FOLTA2011-11-17 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA BARBARA2011-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ2011-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2011-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1150000,00 ZŁ2011-11-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.2011-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUBELEK2020-02-21 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2020-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBALA2020-02-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ALEKSANDER2020-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBALA2008-08-28 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2008-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRUBELEK2020-02-21 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-21 do dziś
21. NazwiskoŁUCZAK2019-10-03 do dziś
2. ImionaPAULINA2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-16 do dziś
31. NazwiskoWOSICKI2012-04-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2012-04-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 23 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2008-08-28 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2008-08-28 do dziś
347 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-08-28 do dziś
447 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-08-28 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2008-08-28 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-08-28 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-08-28 do dziś
818 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2008-08-28 do dziś
918 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2008-08-28 do dziś
1018 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2015-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2011 okres 19.06.2008 R. -31.12.2008 R.2011-08-04 do dziś
2data złożenia 01.08.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-08-04 do dziś
3data złożenia 01.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
4data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
5data złożenia 04.10.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.03.2013 R.2013-11-12 do dziś
6data złożenia 07.08.2014 okres OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-10-02 do dziś
7data złożenia 07.10.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-12-11 do dziś
8data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-07-26 do dziś
9data złożenia 04.10.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-03-16 do dziś
10data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-28 do dziś
11data złożenia 27.09.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-09-27 do dziś
12data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-07-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 R. - 31.03.2013 R.2013-11-12 do dziś
2OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-10-02 do dziś
3OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-12-11 do dziś
4OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-07-26 do dziś
5OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-03-16 do dziś
6OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-28 do dziś
7OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-09-27 do dziś
8OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.06.2008 R. -31.12.2008 R.2011-08-04 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-08-04 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
501.01.2012 R. - 31.03.2013 R.2013-11-12 do dziś
6OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-10-02 do dziś
7OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-12-11 do dziś
8OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-07-26 do dziś
9OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-03-16 do dziś
10OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-28 do dziś
11OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-09-27 do dziś
12OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.06.2008 R. -31.12.2008 R.2011-08-04 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-08-04 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
501.01.2012 R. - 31.03.2013 R.2013-11-12 do dziś
6OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-10-02 do dziś
7OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-12-11 do dziś
8OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-07-26 do dziś
9OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-03-16 do dziś
10OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-28 do dziś
11OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-09-27 do dziś
12OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2012-04-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE DOKONANE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA PODSTAWIE PLANU POŁĄCZENIA UZGODNIONEGO PRZEZ ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK DNIA 27 STYCZNIA 2012 ROKU ORAZ NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ EDICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED WOJCIECHEM KWARCIŃSKIM KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NUMER 2347/2012 ORAZ UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ EDICA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 2 MARCA 2012 ROKU, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED WOJCIECHEM KWARCIŃSKIM KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NUMER 2341/2012, POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ -EDICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ EDICA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU.2012-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów