ALDIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000312255
Numer REGON: 300927816
Numer NIP: 7773074783
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2014-04-29
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/10684/14/798]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300927816 NIP 77730747832014-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALDIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2014-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica GÓRKI nr domu 17A nr lokalu 37 kod pocztowy 60-204 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107 SIERPNIA 2008 R. PRZED NOTARIUSZEM ELŻBIETĄ ZIELIŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. LIBELTA 1/3 W POZNANIU, REP. A NR 9475/2008.2008-08-28 do dziś
227.04.2009 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4203/2009 W PAR. 6 DODANO PODPUNKTY 78-83 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2009-05-12 do dziś
305.03.2014 R., REP. A NR 2020/2014, NOTARIUSZ ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO § 3 - DODANO PKT. 84 W § 62014-03-17 do dziś
411.04.2014 R. REP. A NR 3777/2014 PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ŻMUDA-TRZEBIATOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, ALEJA WIELKOPOLSKA 28. ZMIENIONO § 7 ORAZ § 8.2014-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAL-TAIE2009-05-12 do dziś
2. ImionaSALAM SWADI RAHEEM2014-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 142.500 ZŁ2014-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2014-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE2008-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAL-TAIE2009-05-12 do dziś
2. ImionaSALAM SWADI RAHEEM2014-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2008-08-28 do dziś
242 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2008-08-28 do dziś
342 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2008-08-28 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2008-08-28 do dziś
542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-08-28 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-08-28 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-08-28 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2008-08-28 do dziś
942 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2008-08-28 do dziś
1042 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2008-08-28 do dziś
1143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-08-28 do dziś
1235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-08-28 do dziś
1343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-08-28 do dziś
1443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-08-28 do dziś
1543 31 Z TYNKOWANIE2008-08-28 do dziś
1643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-08-28 do dziś
1743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2008-08-28 do dziś
1843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2008-08-28 do dziś
1943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-08-28 do dziś
2045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-08-28 do dziś
2145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-08-28 do dziś
2245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-08-28 do dziś
2335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-08-28 do dziś
2452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-08-28 do dziś
2545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-08-28 do dziś
2646 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-08-28 do dziś
2746 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2008-08-28 do dziś
2846 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-08-28 do dziś
2946 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2008-08-28 do dziś
3046 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2008-08-28 do dziś
3146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-08-28 do dziś
3246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2008-08-28 do dziś
3346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2008-08-28 do dziś
3435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-08-28 do dziś
3546 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2008-08-28 do dziś
3646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-08-28 do dziś
3746 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2008-08-28 do dziś
3846 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2008-08-28 do dziś
3946 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2008-08-28 do dziś
4046 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2008-08-28 do dziś
4155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-08-28 do dziś
4255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-08-28 do dziś
4355 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2008-08-28 do dziś
4455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2008-08-28 do dziś
4535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2008-08-28 do dziś
4668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-08-28 do dziś
4768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-08-28 do dziś
4868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-08-28 do dziś
4968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-08-28 do dziś
5081 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2008-08-28 do dziś
5177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-08-28 do dziś
5277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-08-28 do dziś
5377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-08-28 do dziś
5477 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2008-08-28 do dziś
5577 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2008-08-28 do dziś
5643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-08-28 do dziś
5777 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2008-08-28 do dziś
5877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-08-28 do dziś
5977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2008-08-28 do dziś
6077 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2008-08-28 do dziś
6177 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2008-08-28 do dziś
6277 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-08-28 do dziś
6379 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-08-28 do dziś
6479 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-08-28 do dziś
6579 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2008-08-28 do dziś
6679 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-08-28 do dziś
6743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-08-28 do dziś
6879 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2008-08-28 do dziś
6979 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-08-28 do dziś
7058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-08-28 do dziś
7171 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-08-28 do dziś
7273 1 REKLAMA2008-08-28 do dziś
7343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2008-08-28 do dziś
7441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-08-28 do dziś
7546 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIA2009-05-12 do dziś
7646 21 SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2009-05-12 do dziś
7746 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2009-05-12 do dziś
7846 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2009-05-12 do dziś
7970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-05-12 do dziś
8045 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-05-12 do dziś
8146 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2014-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.12.2013 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2014-01-16 do dziś
2data złożenia 10.12.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2014-01-16 do dziś
3data złożenia 10.12.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2014-01-16 do dziś
4data złożenia 10.12.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2014-01-16 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2014-01-16 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2014-01-16 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2014-01-16 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2014-01-16 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2014-01-16 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów