HFG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000311901
Numer REGON: 141513641
Numer NIP: 5252433534
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2021-10-19
Sygnatura akt[RDF/357766/21/939]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHFG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŚWIĘTOJERSKA nr domu 5/7 kod pocztowy 00-236 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.07.2008, NOTARIUSZ MAREK WATRAKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ, UL. LINDLEYA 14A LOK. 7, 02-013 WARSZAWA, REP. A NR 10212/20082008-08-20 do dziś
2KANCELARIA NOTARIALNA KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA UL. BOYA - ŻELEŃSKIEGO NR 6 LOK.26, 00-621 WARSZAWA, REP. A NUMER 9929/2012 Z DNIA 30.07.2012, DODANO USTĘPY 9-12 W § 12, DODANO USTĘPY 6-7 W § 132012-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHFG INTERNATIONAL B.V.2008-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁ2017-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-12-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000000,00 ZŁ2017-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁACZNIE2008-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN AKKEREN2019-12-11 do dziś
2. ImionaJOHANNES NICOLAAS THEODORUS2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLUS2014-09-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WITOLD2014-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUISMAN2013-09-14 do dziś
2. ImionaPETER BERNARDUS LAURENTIUS2013-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN BROUWERSHAVEN2013-06-14 do dziś
2. ImionaJOHANNES JACOBUS2013-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-08-20 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-08-20 do dziś
378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2008-08-20 do dziś
425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2008-08-20 do dziś
533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2008-08-20 do dziś
625 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2009 okres 18.07.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
2data złożenia 27.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
3data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
4data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-24 do dziś
5data złożenia 20.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
6data złożenia 06.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
7data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
8data złożenia 02.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
9data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
10data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
11data złożenia 05.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-05 do dziś
12data złożenia 10.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-10 do dziś
13data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-10 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.07.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-08-24 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-10 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.07.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-08-24 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-10 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów