EXCLUSIVE ANALYSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000311717
Numer REGON: 300908954
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-06-04
Sygnatura akt[RDF/295883/21/617]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCLUSIVE ANALYSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość SUCHY LAS2008-08-14 do dziś
2. Adresmiejscowość SUCHY LAS ulica OS. POZIOMKOWE nr domu 3 nr lokalu 4 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA 2008-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.07.2008 R., KANCELARIA NOTARIALNA ZOFIA GUTOWSKA, UL. MŁYŃSKA 3, 61-729 POZNAŃ, REP. A NR 1949/2008. 05.08.2008 R., KANCELARIA NOTARIALNA ZOFIA GUTOWSKA, ZMIENIONO § 12 UMOWY SPÓŁKI, REP. A NR 2326/2008. 05.08.2008 R., KANCELARIA NOTARIALNA ZOFIA GUTOWSKA, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI, REP. A NR 2330/2008.2008-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNWAFOR2008-08-14 do dziś
2. ImionaOKECHUKWU EMMANUEL2008-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2008-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSZKIEWICZ2008-08-14 do dziś
2. ImionaMARTA2008-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2008-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNWAFOR2008-08-14 do dziś
2. ImionaOKECHUKWU EMMANUEL2008-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSZKIEWICZ2008-08-14 do dziś
2. ImionaMARTA2008-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2008-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2008-08-14 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-08-14 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-08-14 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-08-14 do dziś
546 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2008-08-14 do dziś
646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2008-08-14 do dziś
752 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2008-08-14 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2008-08-14 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-08-14 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-08-14 do dziś
1173 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2008-08-14 do dziś
1262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-08-14 do dziś
1373 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2008-08-14 do dziś
1473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2008-08-14 do dziś
1573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2008-08-14 do dziś
1673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-08-14 do dziś
1778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-08-14 do dziś
1878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2008-08-14 do dziś
1978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-08-14 do dziś
2079 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2008-08-14 do dziś
2179 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-08-14 do dziś
2279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-08-14 do dziś
2362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2008-08-14 do dziś
2479 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-08-14 do dziś
2579 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2008-08-14 do dziś
2679 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-08-14 do dziś
2782 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2008-08-14 do dziś
2882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-08-14 do dziś
2985 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2008-08-14 do dziś
3085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-08-14 do dziś
3185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2008-08-14 do dziś
3286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-08-14 do dziś
3390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2008-08-14 do dziś
3462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-08-14 do dziś
3563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-08-14 do dziś
3663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-08-14 do dziś
3763 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2008-08-14 do dziś
3863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-08-14 do dziś
3931 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2008-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.11.2013 okres 2008 ROK2014-02-07 do dziś
2data złożenia 18.11.2013 okres 2009 ROK2014-02-07 do dziś
3data złożenia 18.11.2013 okres 2010 ROK2014-02-07 do dziś
4data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-13 do dziś
5data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-13 do dziś
6data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
7data złożenia 13.09.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-09-13 do dziś
8data złożenia 13.09.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-09-13 do dziś
9data złożenia 13.09.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-13 do dziś
10data złożenia 13.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-13 do dziś
11data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-24 do dziś
12data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
13data złożenia 04.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 ROK2014-02-07 do dziś
22009 ROK2014-02-07 do dziś
32010 ROK2014-02-07 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-13 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-13 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-09-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-09-13 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-13 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 ROK2014-02-07 do dziś
22009 ROK2014-02-07 do dziś
32010 ROK2014-02-07 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-13 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-13 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-09-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-09-13 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-13 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów