SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHATA” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000311660
Numer REGON: 000885139
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-02-23
Sygnatura akt[RDF/469683/23/892]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-08-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0008851392008-08-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHATA” W LIKWIDACJI2022-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 602 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE2008-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI gmina ŻARY miejscowość ŻARY2008-08-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻARY ulica ZAKOPIAŃSKA nr domu 5A kod pocztowy 68-200 poczta ŻARY kraj POLSKA 2008-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.09.1981 R. 29.02.2008 R. UCHWALONO NOWY STATUT, ZAREJESTROWANY Z POMINIĘCIEM § 50.2008-08-14 do dziś
228 CZERWCA 2018 R. - PRZYJĘTO NOWY STATUT.2018-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁONOGA2021-11-22 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2021-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRONCZEK2017-09-19 do dziś
2. ImionaBOGDAN2017-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-19 do dziś
32. ImionaRYSZARD KAZIMIERZ2017-09-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAGIŃSKA2020-09-18 do dziś
2. ImionaDOMINIKA ANNA2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUK2020-09-18 do dziś
2. ImionaBOŻENA2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKALNYMI ORAZ ZARZĄDZANIE WŁASNYM MIENIEM2008-08-14 do dziś
268 SPÓŁDZIELNIA MOŻE PRZYSTĘPOWAĆ DO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO2008-08-14 do dziś
393 PROPAGOWANIE KULTURY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO2008-08-14 do dziś
468 32 Z PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKALNYMI ORAZ ZARZĄDZANIE WŁASNYM MIENIEM2015-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
2data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
3data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
4data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
5data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
6data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
7data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
8data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
9data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
10data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
12data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
13data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
14data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
15data złożenia 15.02.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.07.20222023-02-15 do dziś
16data złożenia 23.02.2023 okres OD 01.08.2022 DO 31.12.20222023-02-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.07.20222023-02-15 do dziś
15OD 01.08.2022 DO 31.12.20222023-02-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiWALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CHATA” W ŻARACH, PIERWSZA UCHWAŁA NR 8/22 Z DNIA 13.06.2022 R. W SPRAWIE POSTAWIENIA SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI; WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CHATA” W ŻARACH, DRUGA UCHWAŁA NR 11/22 Z DNIA 05.07.2022 R. W SPRAWIE POSTAWIENIA SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI , 01.08.20222022-10-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO - ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI LIKWIDATORA2022-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALFA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5213504102022-10-11 do dziś
4. Numer KRS0000957690 2022-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów