ENEL-PC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000311554
Numer REGON: 240972705
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-05-11
Sygnatura akt[RDF/380465/22/772]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEL-PC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina GIERAŁTOWICE miejscowość PRZYSZOWICE2017-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZYSZOWICE ulica UL. GRANICZNA nr domu 74B kod pocztowy 44-178 poczta PRZYSZOWICE kraj POLSKA 2017-04-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejBIURO@ENEL-PC.PL2017-11-29 do dziś
4. Adres strony internetowejAdresstronyinternetowejWWW.ENEL-PC.PL2017-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.07.2008 R., NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 5807/20082008-08-12 do dziś
208.03.2017 R. - REP.A NR 779/2017, NOTARIUSZ MARCIN NIEMIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIENIONO §32017-04-12 do dziś
322.05.2020 R. - REP.A. NR 1886/2020, NOTARIUSZ SYLWIA SYNOWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZMIENIONO: §7 UST.1, §11, §18, §19, §20, §212020-06-10 do dziś
423.09.2020 R. - REP.A. NR 3955/2020, NOTARIUSZ SYLWIA SYNOWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZMIENIONO: §6 UST.1, §6 UST.32020-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŹDZIEWSKA2018-06-25 do dziś
2. ImionaBOŻENA IRENA2018-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały318 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.800,00 ZŁ2020-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2008-10-20 do dziś
2. ImionaHENRYK JAN2008-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały546 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.600,00 ZŁ2020-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSONTOWSKI2008-10-20 do dziś
2. ImionaJACEK JÓZEF2020-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały318 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.800,00 ZŁ2020-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUSZCZAK2020-06-10 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2020-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały318 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.800,00 ZŁ2020-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2020-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-08-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSONTOWSKI2017-11-29 do dziś
2. ImionaJACEK JÓZEF2017-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUSZCZAK2017-11-29 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2017-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2008-10-20 do dziś
2. ImionaHENRYK JAN2008-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŹDZIEWSKA2018-06-25 do dziś
2. ImionaBOŻENA IRENA2018-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-08-12 do dziś
274 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-08-12 do dziś
371 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-08-12 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-08-12 do dziś
526 1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH2008-08-12 do dziś
627 1 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-08-12 do dziś
733 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2008-08-12 do dziś
833 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-08-12 do dziś
927 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2017-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2010 okres 23.07.2008 -31.12.20092010-09-02 do dziś
2data złożenia 26.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
3data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
4data złożenia 28.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
5data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
6data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
7data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
8data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
9data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
10data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
11data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
12data złożenia 22.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-22 do dziś
13data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
14data złożenia 11.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.07.2008 -31.12.20092010-09-02 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-22 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.07.2008 -31.12.20092010-09-02 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-22 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów