„BUSINESS POINT OKĘCIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000310843
Numer REGON: 141513470
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/259968/20/633]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141513470 NIP 52228954832010-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS POINT OKĘCIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CYPRYSOWA nr domu 23B kod pocztowy 02-265 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BUSINESS POINT OKĘCIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE ODDZIAŁ W CIECHOCINKU2017-12-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ALEKSANDROWSKI gmina CIECHOCINEK miejscowość CIECHOCINEK2017-12-08 do dziś
3. Adresmiejscowość CIECHOCINEK ulica UL. BRACI RACZYŃSKICH nr domu 6 kod pocztowy 87-720 poczta CIECHOCINEK kraj POLSKA 2017-12-08 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 10 CZERWCA 2008 ROKU PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM NALEWAJEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 33, REPERTORIUM A NUMER 6380/2008 DNIA 3 LIPCA 2008 ROKU PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM NALEWAJEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 33, REPERTORIUM A NUMER 8548/2008, SKREŚLONO W § 6 W TEN SPOSÓB, ŻE DOTYCHCZASOWE PUNKTY OD 56 DO 73 OTRZYMAŁY NOWĄ NUMERACJĘ OD 55 DO 722008-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARGAŃSKA2008-07-30 do dziś
2. ImionaJANINA STANISŁAWA2008-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2008-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARGAŃSKI2019-10-30 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH2019-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2008-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2008-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARGAŃSKI2008-07-30 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2008-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-07-30 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2008-07-30 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2008-07-30 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2008-07-30 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-07-30 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-07-30 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-07-30 do dziś
879 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2008-07-30 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-07-30 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2010 okres 03.07.2008 -31.12.20092010-07-19 do dziś
2data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
3data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-22 do dziś
4data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-17 do dziś
5data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-17 do dziś
6data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
7data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
8data złożenia 15.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
9data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
13data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
14data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.07.2008 -31.12.20092010-07-19 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.07.2008 -31.12.20092010-07-19 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-22 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-17 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów