ALPTRIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000310805
Numer REGON: 141506569
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2018-02-27
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/6337/18/524]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa-akcyjna2008-07-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141506569 NIP 70101402842008-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALPTRIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2015-06-10 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-25 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-07-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MIŃSKA nr domu 25 kod pocztowy 03-808 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu118.06.2008 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA KACPRZYCKA-PISAREK, KANCELARIA NOTARIALNA AL.JANA PAWŁA II 61 LOKAL 215, WARSZAWA; REPERTORIUM A NR 2806/2008; 10.07.2008 R., NOTARIUSZ IGOR SOROKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. NOWOGRODZKA 51, WARSZAWA; REPERTORIUM A NR 7113/2008, ZMIANA § 7 I § 15 UST. 1 STATUTU.2008-07-25 do dziś
229.10.2008 R., REPERTORIUM A 10653/2008, NOTARIUSZ IGOR SOROKA, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 51, ZMIENIONO § 19 STATUTU SPÓŁKI2008-11-18 do dziś
329.10.2008 R., REPERTORIUM A 10661/2008, NOTARIUSZ IGOR SOROKA, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 51 ZASTĄPIENIE DOTYCHCZASOWEGO STATUTU SPÓŁKI STATUTEM O NOWEJ TREŚCI (§ 1 -§ 27 STATUTU SPÓŁKI).2008-11-21 do dziś
421.11.2008 R., REPERTORIUM A 11282/2008, NOTARIUSZ IGOR SOROKA, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 51, ZMIANA § 26 STATUTU SPÓŁKI.2008-12-05 do dziś
522.12.2008 R., REPERTORIUM A NR 12703/2008, NOTARIUSZ IGOR SOROKA, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 51, ZMIANA § 15 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2009-01-23 do dziś
606.08.2009 R., PIOTR SKOWORODKO NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 6749/2009, ZMIANA STATUTU: -USUNIĘTO § 18 UST. 6, -ZMIENIONO § 19, § 15 UST. 12009-11-10 do dziś
708.12.2009 R., IGOR SOROKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 11013/2009, ZMIENIONO: § 1 UST. 1 I 2, § 6, § 7 UST. 1, § 15 UST. 12009-12-22 do dziś
816.12.2010 R -REP A NR 13917/2010, NOTARIUSZ MARIUSZ BIAŁECKI W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 15 UST. 1, ZŁOŻONO TEKST JDENOLITY2011-01-31 do dziś
912.05.2015 R., REP. A NR 2138/2015, MARIUSZ BIAŁECKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 1, § 6, § 7 UST. 1, § 8 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2015-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALPTRIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1466131232015-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000456529 2015-06-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego68590,00 ZŁ2011-01-31 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji685902011-01-31 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2011-01-31 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego68590,00 ZŁ2011-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2008-07-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002008-07-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-07-25 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2009-01-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1 AKCJA SERII B KWOTOWEJ -UPRZYWILEJOWANA W ZAKRESIE UDZIAŁU W ZYSKU. AKCJA UCZESTNICZY W ZYSKU W MIESIĘCZNEJ KWOCIE USTALONEJ UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA STOSOWNIE DO § 18 UST. 3 LIT. A STATUTU SPÓŁKI. AKCJA JEST NIEMA (NIE MA PRAWA GŁOSU) ORAZ NIE POSIADA PRAWA POBORU NOWYCH AKCJI.2009-01-23 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2009-01-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1 AKCJA SERII C KWOTOWEJ -UPRZYWILEJOWANA W ZAKRESIE UDZIAŁU W ZYSKU. AKCJA UCZESTNICZY W ZYSKU W MIESIĘCZNEJ KWOCIE USTALONEJ UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA STOSOWNIE DO § 18 UST. 3 LIT. A STATUTU SPÓŁKI. AKCJA JEST NIEMA (NIE MA PRAWA GŁOSU) ORAZ NIE POSIADA PRAWA POBORU NOWYCH AKCJI.2009-01-23 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2011-01-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii185902011-01-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KOMPLEMENTARIUSZ - ALPTRIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OBECNIE W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: PREZES ZARZĄDU - KRZYSZTOF WAYS (PESEL: 76072502595).2015-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALPTRIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1466131232015-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000456529 2015-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2008-07-25 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-07-25 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-07-25 do dziś
464 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2008-07-25 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2008-07-25 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-07-25 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-07-25 do dziś
866 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2008-07-25 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2008-07-25 do dziś
1064 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.08.2010 okres 25.07.2008 -31.12.20092010-09-13 do dziś
2data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
3data złożenia 10.01.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-16 do dziś
4data złożenia 12.10.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-12 do dziś
5data złożenia 12.10.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-12 do dziś
6data złożenia 12.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-12 do dziś
7data złożenia 12.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
8data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.07.2008 -31.12.20092010-09-13 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112013-01-16 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-02-27 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-27 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.07.2008 -31.12.20092010-09-13 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112013-01-16 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów