HSBC SERVICE DELIVERY (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000310459
Numer REGON: 141470848
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu55Data dokonania wpisu2021-02-05
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/3548/21/215]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHSBC SERVICE DELIVERY (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-08-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2014-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica KAPELANKA nr domu 42A kod pocztowy 30-347 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 CZERWCA 2008 R. (REP. A -5884/2008) SPORZĄDZONY PRZEZ PANIĄ NOTARIUSZ DANUTĘ KOSIM -KRUSZEWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY SZAREJ NR 14 LOK.152008-08-01 do dziś
207.09.2009 R. REP. A/6920/2009 KATARZYNA JĘDRZEJCZAK-BRZEZIŃSKA, ASSESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK.15, ZMIANA § 2, § 4 UST. 1, § 4 UST. 2, § 10 UST. 6 LIT.A, § 12 UST. 3, § 12 UST. 4, § 12 UST. 6, DODANO § 13 I 14, ODPOWIEDNIA ZMIANA NUMERACJI KOLEJNYCH PAR., USUNIĘCIE § 15 (WEDŁUG ZMIENIONEJ NUMERACJI § 17) AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2009-12-08 do dziś
318.12.2009 R., REP. A NR 1506/2009, NOTARIUSZ EWA POLZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. PODWALE 17, ZMIENIONO § 2 UST. 3 ORAZ § 5 UST. 1 I 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2010-03-22 do dziś
43 LUTEGO 2011 R., REP. A 1077/2011, NOTARIUSZ JECEK NALEWAJEK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOKAL 33, ZMIANA § 5 UST. 1, 3 I 82011-05-16 do dziś
523.03.2012 R. REP. A NR 1633/2012, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2/33 ZMIANA § 5 UST. 1, UST. 3 I UST. 82012-06-04 do dziś
607.05.2014 ROKU NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 1857/2014, ZMIANA: § 5 UST. 3, UCHYLENIE § 5 UST. 82014-07-08 do dziś
702.09.2014., REP. A NR 10750/2014, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA § 2 UST. 32014-09-17 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.11.2014R. REP.A NR 14175/2014, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK. ZMIANA PAR.14 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2015-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-08-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-12-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHSBC GLOBAL SERVICES LIMITED2015-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały135.379 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.689.500 ZŁ2014-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego67689500,00 ZŁ2014-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA2009-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERDEK2019-02-20 do dziś
2. ImionaMATEUSZ MAREK2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDADOUN2014-07-08 do dziś
2. ImionaMARC KHEMAMES JOHNNY2015-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSABHARWAL2017-07-10 do dziś
2. ImionaGAGAN2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADDON2018-08-08 do dziś
2. ImionaPAUL ANTHONY2018-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSYED ABDUL2017-05-22 do dziś
2. ImionaRASHAD2017-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2017-05-22 do dziś
21. NazwiskoJAKUS2018-05-30 do dziś
2. ImionaMONIKA ALICJA2018-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-05-30 do dziś
31. NazwiskoGABRYŚ2018-05-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ANNA2018-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-05-30 do dziś
41. NazwiskoGÓRALCZYK2019-01-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2019-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.2019-01-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2008-08-01 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-08-01 do dziś
382 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2009-12-08 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2009-12-08 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-04-14 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-04-14 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2009 okres 24.06.2008-31.12.20082009-06-25 do dziś
2data złożenia 17.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-17 do dziś
3data złożenia 08.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-31 do dziś
4data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-07 do dziś
5data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-05 do dziś
6data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
8data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
9data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
10data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
12data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.06.2008-31.12.20082009-06-25 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-09-17 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-08-31 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-08-07 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.06.2008-31.12.20082009-06-25 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-09-17 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-08-31 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-08-07 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów