DKR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PRZEDSZKOLE - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000310225
Numer REGON: 020050880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2020-07-23
Sygnatura akt[RDF/228041/20/729]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa-akcyjna2008-07-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020050880 NIP 89820635312010-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDKR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PRZEDSZKOLE - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2018-02-27 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-15 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KIEŁBAŚNICZA nr domu 21-22 kod pocztowy 50-110 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.06.2008 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM URSZULĄ GNIEWEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. BISKUPIA 10/3, REP. A NR 7356/20082008-07-15 do dziś
226.02.2010 R., NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. OŁAWSKIEJ NR 9, REP. A NR 1972/2010; ZMIENIONO: § 8 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI, DODANO: W § 13 STATUTU PO USTĘPIE 3 USTĘP 42010-04-07 do dziś
320.12.2010 R., NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. OŁAWSKA 9, REP. A NR 11671/2010 -ZMIENIONO: § 8 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI.2011-01-11 do dziś
422.12.2011 R., NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. OŁAWSKA 9, REPERTORIUM A NR 8967/2011 ZMIENIONO: § 13 UST. 4, § 18 UST. 1 PO PKT 16 DODAJE SIĘ PKT 17, § 19, § 20 UST. 3 STATUTU.2012-02-02 do dziś
5UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 20.06.2013R. OBJĘTA PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. OŁAWSKIEJ NUMER 9, PRZED NOTARIUSZEM URSZULĄ GNIEWEK, REPERTORIUM A NR 7862/2013, §6 UST. 1, PO PUNKCIE 30 DODAJE SIĘ PKT 312013-08-12 do dziś
6UCHWAŁA NR 3 Z DNIA 07.01.2014 R. OBJĘTA PROTOKOŁEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. OŁAWSKIEJ 9 PRZED NOTARIUSZEM URSZULĄ GNIEWEK, REPERTORIUM A NR 154/2014, ZMIENIONO § 8.2014-02-06 do dziś
718.12.2017R., NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. OŁAWSKIEJ 9, REP. A NR 38051/2017, ZMIENIONO §2, §7 UST. 1, §12 UST. 1, §14 UST. 1.2018-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-07-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ ARCHICOM HAMMILTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO -AKCYJNĄ POD FIRMĄ ARCHICOM DOBRZYKOWICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA -KMANDYTOWO -AKCYJNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ ARCHICOM -HAMMILTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 25.06.2008 R. AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.06.2008 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM URSZULĄ GNIEWEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. BISKUPIA 10/3, REP. A NR 7272/20082008-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaARCHICOM HAMMILTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2008-07-15 do dziś
3. Numer w rejestrze0000233888 2008-07-15 do dziś
5. Numer REGON0200508802008-07-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDKR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3622284062018-01-22 do dziś
4. Numer KRS0000570343 2018-01-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3593200,00 ZŁ2014-02-06 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji359322014-02-06 do dziś
3. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2008-07-15 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego3593200,00 ZŁ2014-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2008-07-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii42010-04-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-07-15 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2010-04-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002010-04-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-04-07 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2011-01-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii134282011-01-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-01-11 do dziś
41. Nazwa serii akcjiSERIA D2014-02-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii175002014-02-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-02-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ DKR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWOICH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW.2018-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDKR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3622284062018-01-19 do dziś
4. Numer KRS0000570343 2018-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-07-15 do dziś
268 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2008-07-15 do dziś
381 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2008-07-15 do dziś
482 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-15 do dziś
564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-07-15 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2009 okres 15.07.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
2data złożenia 03.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-26 do dziś
3data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
4data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
5data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
6data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
7data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
8data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 27.08.20152016-07-06 do dziś
9data złożenia 30.06.2016 okres OD 28.08.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
10data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
11data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 17.12.20172018-07-25 do dziś
12data złożenia 25.07.2018 okres OD 18.12.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
13data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.07.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-26 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 27.08.20152016-07-06 do dziś
9OD 28.08.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 17.12.20172018-07-25 do dziś
12OD 18.12.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.07.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-26 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 27.08.20152016-07-06 do dziś
9OD 28.08.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 17.12.20172018-07-25 do dziś
12OD 18.12.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji28.08.2015R., NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ ARCHICOM DOBRZYKOWICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POWOŁANIA LIKWIDATORÓW. PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONO DNIA 28.08.2015R. W KANCELARII NOTARIALNEJ URSZULA GNIEWEK ALEKSANDRA KANAS SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, PRZY UL. OŁAWSKIEJ 9, PRZED NOTARIUSZEM URSZULĄ GNIEWEK, REP. A NR 2973/2015.2015-10-02 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiDNIA 18.12.2017R., NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ ARCHICOM DOBRZYKOWICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1 W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI, UCHYLENIA LIKWIDACJI I ODWOŁANIA LIKWIDATORÓW. PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SPORZĄDZONO DNIA 18.12.2017R. W KANCELARII NOTARIALNEJ URSZULA GNIEWEK ALEKSANDRA KANAS SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. OŁAWSKIEJ 9, PRZED NOTARIUSZEM URSZULĄ GNIEWEK, REP. A NR 38051/2017.,2018-01-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2015-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARODZKI2015-10-02 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JAN2015-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSZCZAK2015-10-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności28.08.2015R., NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ ARCHICOM DOBRZYKOWICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POWOŁANIA LIKWIDATORÓW. PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONO DNIA 28.08.2015R. W KANCELARII NOTARIALNEJ URSZULA GNIEWEK ALEKSANDRA KANAS SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, PRZY UL. OŁAWSKIEJ 9, PRZED NOTARIUSZEM URSZULĄ GNIEWEK, REP. A NR 2973/2015.2015-10-02 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów