INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000309818
Numer REGON: 141497221
Numer NIP: 5213493348
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-07-30
Sygnatura akt[RDF/554370/23/413]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-07-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141497221 NIP 52134933482008-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-07-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. SOLIDARNOŚCI nr domu 117 nr lokalu 207 kod pocztowy 00-140 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128 MAJA 2008 R. PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA MAGDALENĄ ARENDT MAJEWSKĄ, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA W WARSZAWIE ANETY LESZCZYŃSKIEJ KANCELARIA NOTARIALNA UL. MELOMANÓW NR 10 LOK. 4 W WARSZAWIE, REP. A NR 3929/20082008-07-10 do dziś
216.12.2011; REPERTORIUM A NR 14018/2011; KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA NACIAŻEK, UL. ŁOKIETKA 1 LOK. 3, 03-590 WARSZAWA; ZMIANA § 9.1 UMOWY SPÓŁKI2012-01-25 do dziś
331.07.2018 R., REP. A NR 3659/2018, NOTARIUSZ MILENA KUSTRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §9 UST. 1, §18 UST. 1 PKT 8, §18 UST UST. 1 PKT 13, §18 UST. 1 PKT 142018-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECHOWICZ2012-01-25 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15 000 ZŁ2012-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILCZANOWSKA2015-03-05 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁOTYCH2015-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2008-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILCZANOWSKA2018-10-30 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2018-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKURZYŃSKI2008-07-10 do dziś
2. ImionaLESZEK WALDEMAR2008-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-03-05 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-03-05 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-03-05 do dziś
469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2015-03-05 do dziś
547 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-05 do dziś
658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-03-05 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-03-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-30 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-10-30 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2018-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2009 okres 10.07.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
2data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
3data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
4data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
5data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
6data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
7data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
8data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
9data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
10data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
13data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
14data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
16data złożenia 17.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-17 do dziś
17data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
18data złożenia 30.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.07.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-15 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-17 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.07.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów